Educaţie digitală

Fundaţia Orange lansează Digitaliada, un proiect cu o abordare inovativă ȋn ceea ce privește utilizarea tehnologiei ȋn educaţie. Proiectul vizează promovarea educației digitale și ȋmbunătăţirea performanţei școlare a elevilor prin folosirea tehnologiei și a unor materiale didactice digitale. Digitaliada este un proiect cu mai multe componente ce se vor desfășura pe durata a 18 luni.

Astfel, pe parcursul anului școlar 2016-2017 Fundaţia Orange va derula un proiect-pilot de educaţie digitală pentru ciclul gimnazial ȋn 10 școli de masă din mediul rural. În cadrul proiectului-pilot, cele 10 școli vor fi dotate cu echipamente IT pe care vor rula materiale digitale educative de tipul “ ȋnvăţare prin joc” menite să susţină materia de matematică și TIC, pentru clasele V – VIII.

Alegerea celor 10 școli participante la pilot a fost făcută printr-o competiție deschisă la care s-a putut ȋnscrie orice unitate școlară cu ciclu gimnazial din mediul rural. Vezi aici care sunt cele 10 şcoli selectate să participe in cadrul proiectului-pilot.

La finalul anului școlar 2016-2017 Fundaţia Orange va analiza rezultatele proiectului-pilot derulat ȋn cele 10 școli. În cazul ȋn care rezultatele sunt pozitive, Fundația Orange va propune extinderea acestui proiect și ȋn alte unităţi de ȋnvăţămȃnt ȋn anul școlar următor, în spiritul creării de bune practici la nivel naţional.

Proiectul ȋși propune de asemenea motivarea profesorilor din toată țara de a crea conținut digital propriu, destinat folosirii la clasă pentru orice materie școlară de la clasele V – VIII, prin intermediul unui concurs naţional numit Digitaliada. Concursul național se va desfășura în paralel cu proiectul-pilot din cele 10 școli, fără o legătură directă cu acesta. Pentru concursul național va fi elaborat un Regulament de participare dedicat, care va fi publicat ȋnainte de ȋnceperea concursului. Premiile vor consta în echipamente IT pentru școlile cȃștigătoare. Concursul național va avea loc pe platforma online a proiectului. Această platformă va centraliza resurse didactice în format digital și va încuraja crearea și împărtășirea cu publicul larg a materialelor educative digitale pentru clasele V – VIII, de către orice profesor din ţară. Proiectul Digitaliada se bazează pe un studiu ce a analizat educaţia digitală din mediul rural la nivel naţional. Rezultatele studiului se găsesc la linkul de mai jos:

sus