Clubul De Mobilitate Urbană

/ /
Clubul De Mobilitate Urbană

Lumea prin culoare și sunet 2017-2018

Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială

Scopul clubului îl reprezintă îmbunătățirea mobilității a 200 de persoane cu deficiențe de vedere în mediul urban, prin diseminarea de experiențe, instrumente și tehnici specifice cu scopul de a crea un cadru propice pentru interacțiune socială și creșterea gradului de incluziune socială.

Majoritatea persoanelor cu deficiențe de vedere se luptă cu fenomenul de izolare socială și au o teamă naturală de a explora un mediu urban local – neprietenos și agresiv pentru grupurile vulnerabile. Clubul de Mobilitate Urbană își propune combaterea acestor probleme prin diseminarea de instrumente (atât clasice, cât și bazate pe noile tehnologii) și încurajarea schimbului de experiențe și cunoștințe într-un mediu prietenos, de socializare. În cadrul clubului, proiectul își propune crearea a 10 hărți tactile despre București și cele mai cunoscute zone din oraș, astfel încât persoanele cu deficiențe de vedere să asimileze noțiuni generale despre structura țesutului urban. În același timp, vor fi organizate o serie de workshop-uri, cu grupuri de câte 30 de persoane, pentru diseminarea de tehnici și cunoștințe privind mobilitatea urbană, soluții IT pentru orientare în mediul urban, dezvoltare personală, comunicare și mobilitate profesională pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

clubul-de-mobilitate-urbana

Ideea unui Club de Mobilitate Urbană se referă la mai mult decât crearea unui spațiu în care oameni cu deficiențe de vedere să se poată întâlni și să învețe tehnici pentru mobilitate în mediul urban; este în același timp un prim pas către combaterea fenomenului de (auto)izolare cu care aceștia se confruntă și un instrument pentru integrarea lor în societate.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din persoanele cu deficiențe de vedere, specialiști în educație, servicii sociale, arhitecți și designeri urbani. În același timp, proiectul se adresează comunității locale, în general, și își propune creșterea gradului de empatie față de problemele de mobilitate ale grupurilor vulnerabile. Clubul va asigura un cadru pentru interacțiune socială și schimb de experiențe pentru un grup de minim 200 de participanți, cu diverse deficiențe de vedere, atât din București, cât și din județul Ilfov. Proiectul este orientat cu precădere către tineri adulți, dar este deschis pentru beneficiari din toate categoriile de vârstă.

Proiectul a fost finanțat cu suma de 170.657 lei.