Voci pentru Mâini Interpretare Video la Distanță

/ /
Voci pentru Mâini Interpretare Video la Distanță

Lumea prin culoare și sunet 2017-2018

Asociația Națională a Surzilor din România Filiala București

Proiectul „Voci pentru Mâini: Interpretare video la distanță” are scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor de interpretare în limbajul mimico-gestual în comunitatea surzilor din România și în relația acesteia cu societatea largă prin crearea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de interpretare video la distanță.

voci-pentru-maini

Utilizând mijloace tehnice moderne, proiectul își propune construirea unui sistem bazat pe o platformă specială pentru interpretarea video la distanță, folosindu-se o aplicație care va permite tuturor persoanelor deficiente de auz înregistrate și cunoscătoare ale limbajului mimico-gestual să solicite servicii de interpretare, prin apelarea interpreților atunci când au nevoie în interacțiunile lor cu autorități, instituții, spitale sau companii private (bănci, asigurări, etc). Implementarea acestui proiect va conduce la creșterea numărului de servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual oferite prin eliminarea barierelor de distanță dintre interpret și beneficiar ori de câte ori este posibil, dar și la o mai bună recunoaștere socială și culturală a limbajului mimico-gestual ca element central în comunitatea și cultura surzilor. Platforma va cuprinde atât o aplicație web, cât și aplicații mobile pentru utilizatorii de sisteme iOS și Android, astfel încât să se poată asigura accesul unui număr cât mai mare de persoane la funcțiile și serviciile platformei. Apelurile video vor fi totodată stocate, existând posibilitatea de evaluare a acestora la cererea beneficiarului, ca instrument de asigurare a calității interpretării.

Principalul grup-țintă al proiectului îl reprezintă comunitatea surzilor din România, estimându-se că există aproximativ 24.000 de persoane cu deficiență auditivă care folosesc limbajul mimico-gestual ca mijloc primar de comunicare. Pentru perioada implementării, vor fi înregistrați 1.500 de beneficiari pentru servicii de interpretare video la distanță prin crearea de conturi personale, precum și crearea/ activarea a 40 de conturi de utilizatori – interpreți în limbajul mimico-gestual din întreaga țară, care să ofere aceste servicii prin platformă.

Proiectul a fost finanţat cu suma de 173.843 lei.