Politica de confidențialitate

/ /
Politica de confidențialitate

Despre noi

Fundația Orange („Fundația”) prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent și vă asigură că puteți continua să aveți încredere în ceea ce privește datele pe care ni le furnizați.

Fundația Orange gestionează website-urile www.fundațiaorange.ro, www.digitaliada.ro și www.platformadigitaliada.ro împreună cu toate programele disponibile pe aceste platforme, iar această Politică de Confidențialitate are în vedere toate activitățile întreprinse cu scopul desfășurării programelor susținute și gestionate de către Fundație.

1.Termeni utilizați

a. Politică de Confidențialitate – informația conținută în acest document care stabilește modalitățile de colectare, prelucrare și partajare a datelor dumneavoastră cu caracter personal (“Politica”)

b. Programe – toate programele susținute și gestionate de către Fundația Orange precum Concursuri de materiale, Susține un ONG, Lumea prin Culoare și Sunet, Digitaliada și altele, împreună cu website-urile www.fundațiaorange.ro, www.digitaliada.ro și www.platformadigitaliada.ro

c. Parteneri – asociații, fundații, organizații non profit, școli, formatori precum și orice alți terți și reprezentanții acestora, alături de care Fundația își desfășoară activitatea

d. Vizitatori – persoanele fizice care accesează www.fundațiaorange.ro, www.digitaliada.ro și www.platformadigitaliada.ro fără a avea un cont

e. Utilizatori – persoanele fizice care creează și/sau accesează un cont, utilizând astfel Programele Fundației prin intermediul website-urilor www.digitaliada.ro și www.platformadigitaliada.ro

f. Beneficiari – persoanele fizice care beneficiază de Programele Fundației prin intermediul Partenerilor

g. Donatori – persoane fizice care susțin Programele Fundației prin donații / sponsorizări / legate / mecenate

h. Voluntari – persoanele fizice care susțin Programele Fundației prin activitate de voluntariat

i. Candidați – persoanele fizice care candidează pentru ocuparea unui loc de muncă în cadrul Fundației Orange.

j. Grupul Orange – Orange S.A. împreună cu toate societățile pe care le deține, direct sau indirect, conform legislației în vigoare.


2. Cine este operatorul de date cu caracter personal?

Fundația Orange este operatorul datelor cu caracter personal. Fundația este o organizație non-profit de naționalitate română înregistrată la Registrul Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor sub nr. 5/28.02.2012, având C.I.F. 29937530.

Vă rugăm să aveți în vedere că atunci când beneficiați de Programele Fundației prin intermediul Partenerilor noștri, colectarea datelor dumneavoastră se face direct de către aceștia, Partenerii fiind, de asemenea, operatori de date cu caracter personal.

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, ne puteți contacta la adresa privacy.fundatiaorange@orange.ro.

De asemenea, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa Blvd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 10, birou E13, sector 1, București, România, cod poștal 010665.

Vom răspunde cererilor dumneavoastră în termenul legal. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că în anumite situații, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile dumneavoastră, pot fi necesare câteva zile, timp în care Fundația Orange va continua să prelucreze datele dumneavoastră personale în baza opțiunilor anterior exprimate.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că această Politică de Confidențialitate se aplică în situațiile în care Fundația este operator de date cu caracter personal, respectiv atunci când în mod independent sau împreună cu Partenerii săi stabilește scopul și modalitatea de prelucrare. În acest caz, datele pot fi furnizate de dumneavoastră în mod direct sau prin intermediul Partenerilor.

Cu toate acestea, atunci când utilizați www.platformadigitaliada.ro având un cont alocat unei școli și / sau unei clase, respectiv atunci când contul dvs. a fost creat și / sau introdus în cadrul unei organizații de către un alt Utilizator, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează de către Fundație în calitate de împuternicit, operatorul fiind cel care pune la dispoziția Fundației datele dvs. În acest caz, orice întrebare cu privire la datele prelucrate, scopurile prelucrării, temeiul și modalitatea de prelucrare trebuie adresată operatorului.


3. Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și cum le obținem

Pentru a putea gestiona Programele Fundației, prelucrăm date cu caracter personal (denumite prescurtat date personale). Acestea reprezintă informații care vă identifică în mod direct sau cu ajutorul cărora puteți fi identificat. Anumite date sunt colectate direct de la dumneavoastră în timp ce alte date sunt colectate în mod pasiv de către Fundație, spre exemplu din surse publice, prin intermediul tehnologiilor de tip cookies sau de la Partenerii noștri.

În acest sens, Fundația prelucrează următoarele tipuri de date personale:

Date de identificare precum: nume, prenume, data nașterii, cetățenie, imagine, serie și număr de identificare națională aferent unui document care vă atestă identitatea în mod formal

Date de contact precum: adresa poștală de domiciliu, adresă poștală de corespondență, e-mail, număr de telefon

Date privind calificările precum: funcția deținută, documente care atestă profesia sau ocupația, mandatul de reprezentare a persoanei juridice, ciclu de învățământ, CV

Date de cont utilizator precum: nume utilizator, parolă, opțiuni selectate, tip utilizator

Date care identifică dispozitivul utilizat precum: data și ora activității, limba selectată, preferințe selectate, sistemul de operare utilizat, opțiunile cu privire la cookies, browser, identificatori precum IP, date de localizare, log-uri

Date cu privire la interacțiunea cu Programele și cu Fundația precum: frecvența utilizării, gradul de satisfacție, opinii, comunicate

Date introduse voluntar în platformeprecum: discipline studiate, materiale studiate sau încărcate, calificative, descrieri, comentarii

Date ale minorilor: având în vedere Programele pe care le susține și gestionează, Fundația Orange prelucrează date ale minorilor. Cu toate acestea, Fundația, în mod direct sau prin intermediul Partenerilor săi, se asigură că titularul răspunderii părintești este informat și consimte la această prelucrare.

În situația în care calitatea dumneavoastră este de Utilizator, dar accesarea Programelor Fundației se efectuează în urma introducerii datelor dumneavoastră, într-unul dintre Programe, de către Partener, Partenerul este responsabil cu privire la toate datele furnizate cât și cu privire la opțiunile exprimate de Utilizator. De asemenea, în acest caz, Partenerul este responsabil pentru informarea și obținerea consimțământului titularul răspunderii părintești cu privire la prelucrarea datelor minorilor.

În situația în care calitatea dumneavoastră este de Beneficiar, Fundația Orange prelucrează datele dvs. cu caracter personal doar în situația în care datele sunt transmise de către Partener iar acesta asigură Fundația cu privire la faptul că drepturile dvs. au fost și sunt respectate, cu precădere dreptul la informare. În acest sens, în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. informarea și obținerea acestuia se face de către Partener, direct de la dvs. sau de la titularul răspunderii părintești cu privire la prelucrarea datelor minorilor.


4. Scopurile și temeiurile prelucrării de date personale

4.1.În situația în care calitatea dvs. este de Beneficiar, Utilizator, Donator, Voluntar sau Partener, Fundația Orange vă prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

a. Selectarea Donatorilor, a Voluntarilor și a Partenerilor împreună cu care își desfășoară activitatea, efectuarea verificărilor de eligibilitate cu privire la aceștia precum și încasarea și gestionarea sponsorizărilor primite – în acest scop Fundația prelucrează date cu caracter personal în vederea alegerii persoanelor și/sau organizațiilor, administrării formularelor necesare, a obligațiilor legale aferente și în vederea gestionării sumelor și/sau bunurilor primite.

Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice:

· Încheierea și executarea contractului cu dvs.;

· Conformarea Fundației cu obligațiile legale specifice;

· Interesul Legitim al Fundației Orange de a verifica îndeplinirea criteriilor și standardelor necesare pentru a fi implicat în Programele derulate sau de a primi  sponsorizări în vederea ducerii la bun sfârșit a scopului fundației prin Programele pe care le susține.

b. Selectarea și implementarea Programelor pe care le susține și gestionează împreună cu Partenerii săi - în funcție de tipologia Programului și de rolul dvs., Fundația Orange vă prelucrează datele cu caracter personal pentru a selecta Programele pe care să le susțină, pentru a oferi suport pe parcursul acestora și pentru a duce la bun sfârșit implementarea, putând de asemenea pune la dispoziția Partenerilor o serie limitată de date cu caracter personal, necesare pentru implementarea Programelor.

Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice:

· Încheierea și executarea contractului cu dvs.;

· Conformarea Fundației cu obligațiile legale specifice;

· Interesul Legitim al Fundației Orange de a implementa și de a duce la bun sfârșit Programele pe care le susține;

· Consimțământul dvs. pentru a vă contacta cu privire la activitatea Fundației si la implicarea dvs. în Programele susținute de către Fundație.

c. Implementarea și gestionarea Programelor pe care Fundația le susține în mod independent – în funcție de tipologia programului și de rolul dvs., Fundația Orange prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi acces la Programele susținute, la materialele aferente și la resurse digitale și pentru a vă oferi suport pe parcursul derulării Programelor.

Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice:

· Încheierea și executarea contractului cu dvs.;

· Conformarea Fundației cu obligațiile legale specifice;

· Interesul Legitim al Fundației Orange de a implementa și de a duce la bun sfârșit Programele pe care le susține;

· Consimțământul dvs. pentru a vă contacta cu privire la activitatea Fundației si la implicarea dvs. în Programele susținute de către Fundație.

d. Promovarea Proiectelor susținute și gestionate de Fundație precum și a evenimentelor organizate de Fundație prin intermediul materialelor de promovare, în diferite medii – în funcție de tipologia programului și de rolul dvs., Fundația Orange vă poate prelucra datele cu caracter personal pentru a solicita feedback cu privire la experiența dvs. sau pentru a evalua eficiența Programelor derulate, pentru a crea materiale de publicitate și pentru a le publica în mediul online sau fizic în vederea promovării Programelor și a Partenerilor.

Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice:

· Consimțământul dvs., exprimat direct față de Fundația Orange sau față de Partener, pentru prelucrarea datelor dvs. de identificare, precum nume, prenume și imagine;

e. Administrarea prezenței online a Fundației Orange – în acest scop Fundația prelucrează date cu caracter personal în vederea administrării conturilor acesteia pe diferite rețele online. Vă rugăm să aveți în vedere că în acest caz se aplică cu precădere  politica de confidențialitate a acestor furnizori de servicii iar Fundația prelucrează o serie de date limitate în cazul în care alegeți să interacționați cu aceste conturi online ale Fundației.

Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice:

· Consimțământul dvs., exprimat direct față de Fundația Orange sau față de furnizorul serviciilor;

· Interesul Legitim al Fundației Orange de a avea o prezență online pe diferite rețele relevante pentru activitatea Fundației și de a gestiona activitatea cu persoanele vizate care aleg să interacționeze cu Fundația prin intermediul acestor rețele.

f. Efectuarea rapoartelor de gestiune și statistică – în acest caz Fundația Orange prelucrează datele dumneavoastră într-un mod care nu va identifică individual și poate ulterior transforma aceste date in date anonime în vederea analizării Programelor desfășurate.

Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice:

· Conformarea Fundației cu obligațiile legale specifice;

· Interesul Legitim al Fundației Orange de a analiza Programele susținute și de a raporta către Parteneri.

g. Conformarea cu cerințe legale și de reglementare specifice, cuprinse atât în legislația națională cât și în cea europeană precum și detectarea fraudei și soluționarea eventualelor dispute și litigii – în aceste cazuri Fundația Orange prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru a se proteja împotriva fraudei, pentru a proteja interesele Partenerilor săi, pentru a își apăra drepturile și/sau proprietatea in contextul unor litigii potențiale sau existente. În vederea îndeplinirii acestui scop, Fundația poate comunica date cu caracter personal unor terți precum instanțe, autorități, avocați sau poate dezvălui date în vederea respectării unei obligații legale de a răspunde la solicitările venite din partea acestor terți.

Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice:

· Conformarea Fundației cu obligațiile legale și de reglementare specifice;

· Interesul Legitim al Fundației Orange de a adresa și gestiona cerințele legale aplicabile Fundației (ori de câte ori cerințele legale nu impun prelucrarea directă a datelor cu caracter personal dar realizarea obiectivului implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal) precum și de a se proteja împotriva fraudei și de soluționa orice dispute sau litigii precum și de a își apăra drepturile și interesele

h. Gestionarea relației cu autoritățile – pentru a duce la bun sfârșit Programele pe care le susține Fundația poate comunica date cu caracter personal autorităților publice. De asemenea, având în vedere că anumite Programe ale Fundației Orange sunt acreditate de către autoritățile publice și se dezvoltă conform instrucțiunilor primite de la acestea, Fundația prelucrează datele dvs. în vederea executării acestor Programe conform cerințelor specificate.

Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice:

· Conformarea Fundației cu obligațiile legale specifice;

· Interesul Legitim al Fundației Orange de a implementa și de a duce la bun sfârșit Programele pe care le susține și de a adresa cerințele legale aplicabile cu privire la astfel de Programe (ori de câte ori cerințele legale nu impun prelucrarea directă a datelor cu caracter personal dar realizarea obiectivului implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal).

4.2. În situația în care calitatea dvs. este de Candidat, Fundația Orange vă prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri

a. Gestionarea activității de recrutare – în acest caz Fundația vă prelucrează datele cu caracter personal pentru a vă recruta, pentru a verifica eligibilitatea și/sau pentru a vă plasa la locul de muncă.

Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice:

· Încheierea și executarea contractului cu dvs.;

· Conformarea Fundației cu obligațiile legale specifice;

· Interesul Legitim al Fundației Orange de a verifica îndeplinirea criteriilor și standardelor necesare.

b. Conformarea cu cerințe legale și de reglementare specifice, cuprinse atât în legislația națională cât și în cea europeană.

Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice:

· Conformarea Fundației cu obligațiile legale și de reglementare specifice;

· Interesul Legitim al Fundației Orange de a adresa și gestiona cerințele legale aplicabile Fundației (ori de câte ori cerințele legale nu impun prelucrarea directă a datelor cu caracter personal dar realizarea obiectivului implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal).

Angajații Fundației Orange vor fi informați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal separat de această politică, prin documente interne.


5. Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Fundația Orange garantează și facilitează exercitarea drepturilor specifice protecției datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestora vă rugăm să ne contactați la folosind modalitățile și datele de contact menționate la secțiunea 2. Aveți următoarele drepturi:

· Să accesați datele dvs. personale – aveți dreptul să obțineți confirmarea sau infirmarea faptului că vă prelucrăm datele și să obțineți detalii precum categoriile de date prelucrate, scopul, destinatarii datelor, perioada de prelucrare și stocare.

· Să cereți modificarea și/sau rectificarea datelor – în situația în care considerați ca datele dvs. sunt incorecte sau trebuie actualizate puteți cere rectificarea și/sau modificarea acestora.

· Să solicitați restricționarea prelucrării – în situația în care considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs. sau în cazul in care considerați ca datele sunt incorecte și ne solicitați să le revizuim, în anumite circumstanțe stabilite de lege veți putea obține restricționarea prelucrării.

· Să va opuneți prelucrării – aveți dreptul de a vă opune cu privire la datele prelucrate în scop de marketing direct sau în interesul nostru legitim, oferind un motiv specific cu privire la opunere.

· Să solicitați ștergerea datelor personale sau transferul celor furnizate de către dvs. către un alt – în anumite circumstanțe stabilite de lege veți putea obține ștergerea datelor dvs. personale atât timp cât Fundația nu are alte temeiuri legale pentru a le prelucra. De asemenea, transferul este posibil într-un format structurat, care să poată fi citit automat, doar cu privire la anumite categorii de date și doar în condițiile stabilite de lege.

· Să va retrageți consimțământul ori de câte ori prelucrarea se bazează pe acordul dvs. expres.

· Să nu fiți supus unui proces decizional automatizat pe care am putea să îl utilizăm în cadrul activităților noastre și de a solicita intervenția umană cu privire la acesta.

· Să dezactivați anumite tipuri de colectare și/sau utilizare a datelor, prin intermediul cookie-urilor și unor tehnologii similare sau utilizarea datelor în scopuri de marketing sau analize de date.

· Să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă (în România, este competentă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal care poate fi contactată la adresa anspdcp@dataprotection.ro). În acest sens, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru soluționarea oricăror cereri.

Vă rugăm să aveți în vedere că aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe, prin lege. Astfel de restricții vor fi verificate individual și vă vor fi comunicate în mod corespunzător.


6. Prelucrarea datelor personale de către terți

Pentru a putea implementa și gestiona Programele pe care le susține, Fundația Orange colaborează cu diverse terțe părți. În acest sens, în cazul în care v-ați exprimat acordul sau există un interes legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, Fundația Orange va putea comunica aceste date altor persoane

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Fundația Orange nu va comunica datele dvs. cu caracter personal niciunei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul dvs. în acest sens.

Cu toate acestea, pentru îndeplinirea scopurilor sale, Fundația Orange poate comunica datele dvs. personale unor terțe părți numai în următoarele situații:

· Parteneri – organizațiile si persoanele fizice alături de care Fundația își desfășoară activitatea precum asociații, fundații, organizații non profit, școli, formatori.

· Furnizori de servicii – pentru a oferi și gestiona Programele pe care le susție, Fundația Orange utilizează servicii furnizate de terțe părți precum servicii de administrare a paginilor web, servicii de livrare, servicii de administrare a prezenței online a Fundației, servicii de hosting, platforme educaționale. În acest sens, Fundația Orange solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale prin încheierea unor acorduri scrise.

· Consultanți sau parteneri externi ai Fundației care oferă asistență societății (de ex. avocați externi, agenții de recuperare, furnizori produse)

· Societăților din Grupul Orange – având în vedere că societățile din grup susțin activitatea Fundației datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către acestea în vederea gestionării și verificării activității Fundației.

· Autorități publice și de reglementare – Fundația Orange poate comunica datele dvs. cu caracter personal în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.


7. Transferuri internaționale de date

Ca regulă generală, Fundația Orange păstrează datele dvs. cu caracter personal în locația  din România. Cu toate acestea există posibilitatea ca aceste date să fie transferate către alte companii din Grupul Orange sau către prestatori de servicii externi, din țări din Spațiul Economic European (“SEE”), precum și din afara acestuia.  Transferul în afara SEE poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, cele pe care stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri de servicii își au sediul în afara SEE.

În acest sens, dacă Fundația Orange transferă datele dvs. cu caracter personal într-o țară care nu se află în SEE, se va asigura că datele dvs. sunt protejate în mod corespunzător. Ca regulă, va exista un acord juridic corespunzător, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau un alt mecanism prevăzut de lege pentru asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.


8. Măsuri de siguranță adecvate

Fundația Orange aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor dvs. cu caracter personal și implementează durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Fundația Orange a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Cu toate acestea vă rugăm să aveți în vedere că aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care alegeți să le comunicați în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor: Fundația Orange va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare și nevoi precum analiza Programelor oferite, a parteneriatelor dezvoltate, măsurarea activităților efectuate de către Fundație și oferirea de noi Programe sau îmbunătățirea celor existente precum și necesitatea de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Fundația Orange poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima dvs. interacțiune cu Fundația (conform legislației aplicabile sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unei litigiu).

După expirarea acestei perioade sau daca datele dvs. nu mai sunt necesare acestea vor fi distruse, șterse sau anonimizate în mod ireversibil (după cum este cazul).


1. De ce utilizăm modulele cookie și cum facem asta

Utilizăm module cookie pe paginile noastre de internet www.digitaliada.ro și www.platformadigitaliada.ro (în continuare “Website-urile”) pentru a vă oferi funcționalități ale paginii de Internet care nu pot fi îndeplinite în lipsa acestora, precum și pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dvs. cu ocazia accesării Website-urilor, prin funcționalități precum accesul rapid la informațiile de interes, optimizarea meniurilor de navigare etc.

De asemenea, utilizăm module cookie în scopul de a vă facilita o ulterioară accesare a Website-urilor noastre.

Navigarea în continuare pe Website-uri este considerată, cu privire la anumite tipuri de module cookie, ca reprezentând acordul dumneavoastră cu privire la folosirea lor de către noi.

Solicităm acordul dumneavoastră cu privire la utilizarea anumitor tipuri de module cookie în considerarea caracteristicilor acestora, cum ar fi spre exemplu module cookie „marketing personalizat” folosite pentru analizarea comportamentului utilizatorilor în cadrul sesiunii de navigare pe Website-uri.

Fundația nu își asumă responsabilitatea pentru module cookie plasate pe dispozitivele dumneavoastră de alte pagini de Internet și nici pentru datele colectate cu ajutorul acestora.

Această Politică de utilizare a modulelor cookie are rolul de a vă oferi informații clare și detaliate cu privire la modulele cookie pe care le folosim și scopul folosirii acestora. Pentru a vedea condițiile în care prelucrăm datele cu caracter ale utilizatorilor Site-ului, vă rugăm să citiți întreaga Politică de confidențialitate.

2. Ce sunt modulele cookie

Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate în calculatorul, smartphone-ul sau pe un alt dispozitiv al dumneavoastră de către pagina de Internet pe care o vizitați. Acestea au diferite termene de stocare și de asemenea pot "permanente" sau "de sesiune". Cele permanente constau într-un fișier text transmis de către un server către un browser utilizat pentru navigare și care va fi stocat de acel browser și va rămâne activ până la data de expirare (dacă nu este șters înainte de utilizator). Modulele cookie "de sesiune" vor expira la finalul sesiunii de navigare a utilizatorului, atunci când browser-ul de navigare pe Internet va fi închis.

În general, modulele cookie sunt folosite pe scară largă pentru scopuri precum:

• autentificarea utilizatorilor;

• salvarea preferințelor și setărilor;

• determinarea popularității conținutului;

• livrarea și măsurarea eficienței campaniilor;

• sprijinirea măsurilor de securitate și detectarea activităților frauduloase;

• selectarea mesajelor afișate și măsurarea interacțiunii cu acestea;

• recunoașterea dispozitivului utilizatorului;

• analiza tendințelor și a traficului și înțelegerea generală a comportamentului și intereselor manifestate online de către cei care interacționează cu website-urile noastre.

Modulele cookie nu conțin informații care să vă individualizeze, dar informațiile personale pe care le colectăm despre dumneavoastră pot fi corelate cu alte date pe care le-am obținut de la dumneavoastră și pe care le-am stocat.

3. Modulele cookie de pe Site

Utilizăm următoarele tipuri de module cookie:

  • Module cookie “strict necesare”, care sunt esențiale pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a Website-urilor. Printre acestea se numără modulele cookie care permit vizitatorilor să se conecteze în zonele securizate ale Website-urilor.
  • Module cookie “analitice și de statistică”, utilizate pentru a îmbunătăți Website-urile pentru cei care îl vizitează în mod regulat. Aceste module cookie ne ajută să vedem ceea ce place și ceea ce nu place vizitatorilor și cum putem îmbunătăți experiența pe Website-uri.
  • Module cookie ”marketing personalizat” plasate de terți, utilizate în practica de marketing. Acest tip de module de cookie nu sunt folosite de către noi, ci sunt plasate pe Website-uri de către alți operatori. Astfel de module cookie sunt utilizate, spre exemplu, în scopul de a îmbunătăți produse, pentru analize de marketing și statistici (numărul de utilizatori care accesează o anumită pagină de Internet) sau pentru personalizarea diverselor porțiuni afișate utilizatorilor. Acest tip de module cookie nu este necesar pentru funcționalitatea Website-urilor, utilizatorii având posibilitatea să-l acceseze și în cazul în care nu își vor exprima acordul.

Pe pagina noastre www.digitaliada.ro utilizăm următoarele module cookie:

Denumire

Furnizor

Scop

Durata expirare

Necesare

_cflb

Cloudfare

Returnează utilizatorul la aceeași origine pentru o anumită perioadă de timp permițând astfel ca experiența utilizatorului să fie menținută (de exemplu, prin păstrarea articolelor într-un coș de cumpărături în timp ce utilizatorul continua să navigheze pe website).

1 zi

_cfduid

Cookiebot / Cloudfare

Folosit de rețeaua de conținut, Cloudflare, pentru a identifica traficul web de încredere.

Session

Analitice și de statistică

_ga

Google

Utilizat pentru a putea face o distincție între utilizatori. Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.

2 ani

_gid

Google

Utilizat pentru a putea face o distincție între utilizatori. Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.

1 zi

Pe pagina noastre www.platformadigitaliada.ro utilizăm următoarele module cookie:

Denumire

Furnizor

Scop

Durata expirare

Necesare

_grecaptcha

Google

Acest modul cookie este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți. Acest lucru este be nefic pentru website, pentru a face rapoarte valabile despre utilizarea site-ului lor web.

Persistent

_GRECAPTCHA

Google

Acest modul cookie este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți. Acest lucru este be nefic pentru website, pentru a face rapoarte valabile despre utilizarea site-ului lor web.

Persistentă

CookieConsent

Cookiebot

Stochează starea de consimțământ a cookie-ului utilizatorului pentru domeniul curent

1 an

laravel_session

www.platformadigitaliada.ro

Acest cookie este utilizat intern de către proprietarii site-ului web, la încărcarea sau reînnoirea conținutului site-ului web.

1 zi

rc::a

Google

Acest modul cookie este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți. Acest lucru este benefic pentru website, pentru a face rapoarte valabile despre utilizarea site-ului lor web.

Persistent

rc::b

Google

Acest modul cookie este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți.

Session

rc::c

Google

Acest modul cookie este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți.

Session

XSRF-TOKEN

www.platformadigitaliada.ro

Asigură securitatea navigării vizitatorilor prin prevenirea falsificării cererilor între site-uri. Acest cookie este esențial pentru securitatea site-ului și a vizitatorului.

1 zi

Analitice și de statistică

_pk_id#

matomo.platformadigitaliada.ro

Colectează statistici privind vizitele utilizatorului pe site, cum ar fi numărul de vizite, timpul mediu petrecut pe site și ce pagini au fost citite.

1 an

_pk_ses#

matomo.platformadigitaliada.ro

Folosit de Piwik Analytics Platform pentru a urmări solicitările de pagină de la vizitator în timpul sesiunii.

1 zi

MATOMO_SESSID

www.platformadigitaliada.ro

Folosit de Piwik Analytics Platform pentru a urmări solicitările de pagină de la vizitator în timpul sesiunii.

Session

Preferințe

CookieConsentBulkSetting-#

Cookiebot

Permite utilizarea cookie-ului de consimțământ pe mai multe website-uri.

Persistentă

4. Cum puteți administra modulele cookies

Aveți opțiunea să dezactivați/ștergeți modulele cookie prin schimbarea setărilor dispozitivului/browser-ului utilizat, care de regulă vă va furniza informații referitoare la modalitatea în care puteți refuza, șterge sau bloca modulele cookies, iar linkurile de mai jos vă vor conduce către informațiile utile referitoare la browser-ele cel mai frecvent utilizate. Funcția "Help" disponibilă în orice browser vă va ghida în setarea opțiunilor.

· Google Chrome

· Internet Explorer

· Mozilla Firefox

· Safari

· Opera

Totuși, vă rugăm să aveți în vedere că de foarte multe ori modulele cookie sunt utilizate pentru a facilita și îmbunătăți anumite funcții ale Website-urilor. Dacă decideți să dezactivați anumite module cookie este posibil să fie afectată performanța Website-urilor și să nu puteți accesa părți ale acestuia. Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

5. Operatorul datelor cu caracter personal este Fundația Orange, o organizație non-profit de naționalitate română înregistrată la Registrul Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor sub nr. 5/28.02.2012, având C.I.F. 29937530.

Pentru orice întrebări legate de modulele cookie utilizate de noi pe Website-uri sau despre această politică, vă rugăm să ne contactați:

Pe email, la următoarea adresă: privacy.fundatiaorange@orange.ro

Prin poștă, la următoarea adresă: Blvd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 10, birou E13, sector 1, București, România, cod poștal 010665.