Reguli de finanţare

/
Reguli de finanţare

Solicitările pentru acordarea de finanțare vor fi luate în considerare dacă organizația pe care o reprezinți îndeplinește anumite condiții:

  • reprezinți o fundație sau o organizație neguvernamentală non-profit înregistrată legal ȋn Romȃnia, ce desfășoară activități de cel putin 1 an
  • organizaţia este acreditată pentru acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară)
  • proiectul propus se adresează unui grup de persoane

Nu vom acorda finanțări proiectelor care:

  • nu se înscriu în obiectivele Fundației Orange și nu sunt în concordanță cu misiunea acesteia
  • au loc în afara țării. Dacă proiectul se desfăşoară în afara teritoriului ţării, te rugăm să accesezi www.fondationorange.com
  • au ca scop acordarea de burse, studii academice sau cercetări pentru angajații organizației sau beneficiari. Fundația Orange nu susține acțiuni precum excursii umanitare, conferințe, tabere, concerte sau alte evenimente, chiar dacă, de exemplu, participanții furnizează rechizite școlare sau alte ajutoare pentru oamenii pe care îi vizitează
  • au ca scop organizarea unor activități cu caracter politic sau religios

Consiliul Director al Fundaţiei evaluează aplicaţiile primite și alege câștigătorii în funcţie de un set de criterii precum: relevanța și coerența proiectului, durabilitatea (rezultate concrete și sustenabilitate), impactul (soluția propusă și numărul de beneficiari), componenta digitală, caracterul inovator, contribuția din partea candidaților, precum și experiența anterioară de lucru a aplicantului.