ArheoTACT

/ /
ArheoTACT

Lumea prin Culoare și Sunet 2016-2017

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Proiectul facilitează accesul persoanelor cu deficienţe de vedere la patrimoniul istoric și arheologic al Dobrogei. Ȋn cadrul proiectului, s-a urmărit sporirea vizibilității nevoilor culturale ale publicului cu deficiențe de vedere, crearea unei infrastructuri de muzeu și a unei infrastructuri media specifice în muzeele din Constanța și din teritoriu (Histria, Adamclisi, Cernavodă și Hârșova), precum și în muzeul-partener din Mangalia, dar şi crearea unor trasee turistice, special concepute pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Venind în întâmpinarea cerințelor europene de a oferi acces egal la cultură tuturor categoriilor de public și, totodată, pentru a promova patrimoniul său cultural–istoric unor categorii cât mai diverse de vizitatori, muzeul a implementat, în regiunea de sud a Dobrogei, acest proiect-pilot dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere, ce facilitează accesul nediscriminatoriu la cultură, promovează incluziunea socială și șansele egale pentru persoanele din grupul-țintă.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt persoanele (copii şi adulţi) cu deficienţe de vedere, iar beneficiarii indirecţi includ familiile, educatorii și însoţitorii acestora – dar şi specialiștii muzeului și ai instituțiilor partenere, precum și voluntari și angajați ai ONG-urilor din județul Constanța, care se ocupă de persoanele cu deficiențe de vedere.

ArheoTACT-2

ArheoTACT face ca arheologia și istoria să devină accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere, prin perceperea cu ajutorul altor simţuri. În același timp, proiectul dobândește un scop complex, datorat mixului de complementaritate între experienţa senzorială concretă şi noile tehnologii.

Proiectul este finanţat de Fundaţia Orange cu suma de 222265 lei.