ARTouch

/ /
ARTouch

Lumea prin Culoare și Sunet 2013-2014

Muzeul de Artă al României

ARTouch este un proiect conceput pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu deficienţe de vedere și de auz, prin utilizarea sinestezică a culorii și sunetului, a văzului, auzului și tuturor celorlalte simţuri pentru a facilita procesul de ȋnţelegere a artei și de participare activă la crearea de noi ȋnţelesuri pentru toate categoriile de public.

Pentru Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR) proiectul a reprezentat o modalitate de a se apropia de un public al cărui acces la produse culturale de calitate este deseori extrem de limitat. Astfel, echipa muzeului ȋmpreună cu partenerii și cu reprezentanţii categoriilor de public menţionate au explorat noi modalităţi de a „simţi" ce se ȋntâmplă ȋntr-un tablou sau cum ne raportăm la o sculptură. Pornind de la câteva dintre capodoperele Galeriei de Artă Europeană din muzeu, au fost realizate copii, replici și cataloage tactile, dar și trei aplicaţii multimedia și de realitate augmentată, demonstrând o abordare inovativă.

Atelierele au implicat direct publicul cu dizabilităţi, identificând noi metode participative. Lucrările accesibilizate prin intermediul tehnologiei digitale sunt reprezentative pentru colecţiile muzeului, fiecare lucrare fiind abordată dintr-o perspectivă nouă şi permiţând conexiuni cu alte lucrări din colecţia muzeului. Lucrările accesibilizate sunt: Sfântul Francisc şi Sfântul Benedict ascultând un înger muzicant de Guercino, Poartă (Saint-Tropez) de Paul Signac, Jan Brueghel cel Bătrân cu a sa capodoperă Buchet cu flori.

art-touch