Cursuri accesibile pentru studenții nevăzători

/ /
Cursuri accesibile pentru studenții nevăzători

Lumea prin Culoare și Sunet 2013-2014

Fundația Cartea Călătoare

Proiectul și-a propus să asigure studenţilor nevăzători condiţii similare de studiu cu cele ale studenţilor fără deficienţe, prin crearea unor centre de accesibilizare a informaţiilor, ȋncurajȃnd astfel accesul studenţilor cu deficienţe de vedere la ȋnvăţămȃntul superior și mărindu-le șansele pentru angajare ȋn viitor. Pentru a ȋnvăţa la fel de ușor ca un student fără probleme de vedere, un nevăzător are nevoie de echipamente și softuri asistive care să ȋi permită citirea cărţilor și cursurilor recomandate de profesori.

Astfel, ȋn cadrul proiectului au fost create 7 centre de accesibilizare a informaţiilor pentru studenţi nevăzători sau cu deficienţe de vedere, la sediul Fundaţiei Cartea Călătoare și ȋn 5 universităţi - Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea din București (2 centre), Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.
Ȋn fiecare centru au fost instalate echipamente asistive, cum ar fi computere cu soft de recunoaștere a caracterelor sau multifuncţionale care permit scanarea cărţilor sau tipărirea lor cu caractere mari, precum și transformarea lor ȋn format electronic. Formatul electronic poate fi citit de nevăzători cu ajutorul unor programe speciale cu sinteză vocală.

images5

Beneficiarii proiectului sunt cei 50 de studenţi cu deficienţe de vedere care au urmat cursurile celor 5 universităţi ȋn anul universitar 2013-2014, dar și alţi studenţi nevăzători din anii școlari următori. Deoarece doar aproximativ 4% dintre nevăzători reușesc să se angajeze, o instruire mai bună a studenţilor cu deficienţe de vedere le va mări șansele de angajare ȋn viitor.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.fcc.ro.