Dezvoltare personală pentru surzi în Limba Semnelor Române

/ /
Dezvoltare personală pentru surzi în Limba Semnelor Române

Lumea prin Culoare și Sunet 2020-2022

ANIALMG și Asociația Națională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficiențe de Auz "Virgil Florea"

Resurse educaționale deschise pentru o integrare reală și sănătoasă în societate a persoanelor cu deficiențe de auz

Pentru a deveni oameni independenți, responsabili și echilibrați, surzii, la fel ca oamenii auzitori, trebuie să se cunoască pe ei înșiși, să fie capabili să se autoevalueze, să se înțeleagă și să învețe să aibă relații sănătoase. Mai ales în cazul elevilor surzi, indiferent dacă sunt integrați în școlile speciale sau cele de masă, aceste nevoi nu sunt acoperite pe deplin din cauza deficiențelor inerente ale sistemului. Adesea este foarte dificil pentru persoanele surde să se integreze social, nu atât din cauza diferențelor culturale și lingvistice, cât din cauza stimei lor de sine scăzute, a lipsei de încredere în ceilalți și a propriilor abilități, toate cauzate de lipsa de informații cu privire la aspecte psihologice, emoționale și relaționale.

Proiectul va oferi persoanelor surde, pentru primă dată în România, acces gratuit la resurse online cu informații esențiale traduse în limba semnelor române (LSR) pe teme precum dezvoltare personală, sănătate mentală și emoțională, informații la care persoanele surde/hipoacuzice nu au acces în prezent, în ciuda prevederilor legale menționate în Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, dar și în legea 27/2020 privind Limba Semnelor Române.

Numeroase resurse educaționale deschise valoroase și accesibile în limba semnelor vor fi disponibile gratuit, ajutând în mare măsură cei peste 23.000 de beneficiari direcți ai proiectului, adulți și copii, în procesul lor de incluziune socială și profesională. De asemenea, în completarea materialelor online accesibilizate, vor fi organizate în 5 școli speciale din București, Suceava, Iași, Sibiu și Cluj-Napoca, activități la clasă cu copiii, dar și întâlniri cu profesorii și părinții pentru promovarea platformei online.

Pe termen lung, proiectul va aduce un un impact pozitiv asupra calității vieții surzilor din România prin:
➡ Promovării drepturilor persoanelor cu deficiențe de auz
➡ Creșterea stimei de sine în rândul beneficiarilor, adulți și copii deopotrivă
➡ Dezvoltarea unei capacități mai bune de autogestionare a emoțiilor și a conflictelor
➡ Dezvoltarea abilităților de relaționare cu sine și cu ceilalți
➡ Dezvoltarea independenței și a puterii de decizie asupra propriei vieți

"Motivația de a realiza acest proiect cu sprijinul Fundației Orange, a venit în urma sesizării multiplelor experiențe dificile cu care surzii se confruntă în viața personală și nu numai, adesea din lipsa accesului la cunoștințe și resurse ce privesc dezvoltarea personală. Prin acest proiect, avem oportunitatea de a oferi tinerilor și adulților surzi din România acces la resurse validate științific, adaptate și accesibile în limba semnelor române, contribuind astfel la integrarea lor reală și sănătoasă în societate".
Simona Damian, Vicepreședinte ANIALMG
"Asociaţia noastră a implementat multiple proiecte care au vizat indirect și dezvoltarea personală a persoanelor surde. Acum, prin intermediul acestei colaborări, avem ocazia de a contribui direct la acest aspect extrem de important. Dezvoltarea personală presupune printre altele, să descoperi în tine anumite calități sau abilități, să-ți dezvolți propriul potențial, să-ți dezvolți creativitatea și spontaneitatea, să ai încredere în tine și să te apreciezi mai mult, să te adaptezi mai ușor la schimbări. Toate acestea sunt premise/chei ale unei incluziuni sociale și profesionale reale." Rusu Demmys, Președinte Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de Auz „Virgil Florea” - ANPEDA

Proiectul se va derula în perioada octombrie 2020 - octombrie 2022, valoarea lui totală este de 469.935 lei, contribuția Fundației Orange fiind de 441.414 lei.


ANIALMG – Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbajul Mimico-Gestul este o organizație non profit, apolitică, non-guvernamentală, având ca scop promovarea de interpreți autorizați și recunoașterea acestora pe teritoriul României. Asociația asigură servicii de interpretariat persoanelor cu deficiențe de auz și organizează cursuri, seminarii și activități de formare și perfecționare.

Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de Auz “Virgil Florea” a fost înfiinţată în anul 2008 cu scopul de a susţine şi a promova dezvoltarea instituţiilor, organizaţiilor şi resurselor umane care oferă servicii de asistenţă socială, educaţională şi psihopedagogică sau servicii de sprijin şi consiliere pentru persoanele cu deficienţe de auz.