DReam (Digital Resources - easy to access and manage)

/ /
DReam (Digital Resources - easy to access and manage)

Lumea prin Culoare și Sunet 2013-2014

Biblioteca Națională a României

Odată cu dezvoltarea noilor tehnologii, apar oportunităţi noi de a face disponibile spaţii și informaţii tuturor, ȋn mod egal indiferent de condiţia fizică sau intelectuală. Pornind de la ideea că dizabilitatea este ȋn mod fundamental o stare socială, ȋn sensul că posibilităţile sau limitările pe care o persoană le are pentru a-și ȋndeplini sarcinile sunt ȋn funcţie de facilităţile sau barierele cu care se confruntă ȋn mediul ȋn care trăiește, Biblioteca Naţională a Romȃniei este onorată să primească ȋn spaţiile sale persoane cu dizabilităţi iar prin produsele și serviciile pe care le oferă, susţine participarea facilă și deplină a tuturor utilizatorilor la activităţile culturale și educative.

Astfel, se dorește ca toate persoanele interesate (indiferent de vȃrstă, sex, naţionalitate sau dizabilitate) să se implice ȋn activităţile pe care biblioteca le organizează (dezbateri, conferinţe, seri de lectură), să poată vorbi despre aceleași cărţi ȋn același timp, să se poată conecta la internet, accesȃnd aceleași website-uri și aceleași reţele de socializare ca și colegii lor, la același calculator, ȋn aceeași sală, ȋn aceeași bibliotecă, ȋn aceeași societate.

DSC_9567

Prin proiectul de faţă, cu sprijinul Fundaţiei Orange a fost ȋnfiinţat ȋn cadrul Bibliotecii Naţionale a Romȃniei, un centru de informare și documentare care asigură acces la informaţie persoanelor cu deficienţe de vedere. Prin intermediul acestui centru nevăzătorii au acces la documentele din colecţiile Bibliotecii Naţionale, atȃt ȋn cadrul instituţiei, cȃt și on-line din propria casă, printr-o secţiune specială, securizată, ce se regăseste pe site-ul instituţiei și care poate fi accesată exclusiv pe bază de parolă.

Ȋn cadrul centrului, nevăzătorii au acces la informaţie (documente scanate sau existente deja ȋn format electronic, cărţi audio, cărţi ȋn format DAISY), dar și la informaţia disponibilă pe internet (ziare, reviste, informaţie de uz public) prin intermediul a 5 staţii de lucru dotate corespunzător (cititor de ecran, afisaj Braille, cititor de cărţi ȋn format DAISY, scanner, imprimantă Braille etc.). Rezultatele proiectului includ: realizarea unei pagini web accesibile care poate fi consultată de persoanele ce folosesc cititoare de ecrane, crearea unor hărţi tactile pentru clădirea bibliotecii, alcătuirea unei colecţii impresionate de cărţi audio și electronice (aproximativ 4000 de cărti digitale e-books și 42 de titluri de enciclopedii electronice disponibile pe www.bibnat.ro și cărţi ȋn format DAISY (aproximativ 150 de titluri).

Totodată, Biblioteca Naţională a Romȃniei oferă asistenţă de specialitate bibliotecilor care doresc să ȋși facă disponibile colecţiile și serviciile persoanelor cu dizabilităţi, instituţiilor educaţionale de masă care au integrat sau doresc să integreze ȋn spaţiile lor această categorie de utilizatori, posibililor angajatori, dar și tuturor persoanelor nevăzătoare sau cu deficienţe de vedere care solicită asistenţă.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.bibnat.ro.