FUNtastik LAB

/ /
FUNtastik LAB

Lumea prin Culoare și Sunet 2013-2014

Atelierul Fantastic – Gradinița Specială pentru Hipoacuzici nr. 65 - București

Proiectul „FUNtastik Lab - Atelierul Fantastic" s-a adresat preșcolarilor cu deficienţe (multi)senzoriale, părinţilor acestora, dar și copiilor ȋnscriși ȋn grupele de masă, profesorilor, studenţilor și voluntarilor cu care Grădiniţa colaborează. Scopul principal a fost facilitarea integrării ȋn comunitate a preșcolarilor cu deficienţe de auz și multisenzoriale, prin oferirea unui mediu stimulativ pentru explorare și interacţiune.

Proiectul a contribuit la dotarea și punerea ȋn funcţiune a sălii de stimulare polisenzorială Snoezelen și organizarea unor ateliere interactive de stimulare și socializare cu caracter integrator. Au fost achiziţionate aparaturi specifice - proiectoare, surse de stimulare vizuală, auditivă, tactil-kinestezică, tehnologie tactilă touchpoint și o bibliotecă virtuală cu imagini și jocuri bi- și tri-dimensionale. Ulterior, ȋn acest spaţiu au avut loc, pe lȃngă ședinţele de terapie Snoezelen, sesiuni ludice de interacţiune și stimulare polisenzorială sub forma unor ateliere de tip "sensory-lab", pentru preșcolarii deficienţi de auz, ȋmpreună cu cei fără deficienţe.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de un an și a vizat un grup-tintă de aproape 200 de preșcolari. După finalizarea perioadei de implementare, și ȋn acord cu concluziile evaluărilor obiective ale rezulatelor sesiunilor de stimulare FUN LAB, Grădiniţa și-a propus continuarea atelierelor “sensory-lab" și ȋn anii următori, astfel ȋncȃt să poată oferi periodic preșcolarilor din grădiniţă și părinţilor acestora, membrilor comunităţii locale, ocazii de a interacţiona și a forma medii sociale cu mentalităţi incluzive.

atelier