Informare contra Discriminare

/ /
Informare contra Discriminare

Lumea prin Culoare și Sunet 2017-2018

Asociația Națională a Surzilor din România Filiala Buzău

Acest proiect își propune să combată discriminarea prin asigurarea accesului la informare adecvată pentru persoanele cu deficiențe de auz și să asigure interpretarea informației în limbaj mimico-gestual, în mod special a legislației naționale și a procedurilor de lucru.

informare-contra-discriminare

Deoarece forma principală de comunicare a persoanelor cu deficiențe de auz este limbajul mimico-gestual, informația transmisă pe cale orală este adesea recepționată incomplet sau eronat și poate duce inclusiv la greșeli importante. Pentru a împiedica pierderea unor drepturi, facilități sau chiar semnarea unor documente în necunoștință de cauză, persoanele cu deficiențe de auz au nevoie de o informare corectă realizată în limbaj mimico-gestual.

În cadrul proiectului vor fi înregistrate și publicate minimum 1000 de clipuri video structurate pe categoriile juridic, economic si social, calitatea interpretării în limbaj mimico-gestual a informației fiind asigurată de interpreți vorbitori nativi ai limbajului mimico-gestual. Materialele video realizate în cadrul proiectului vor fi accesibile la nivel național pe pagina de internet www.InformareContraDiscriminare.ro precum și prin cele 36 de filiale ale Asociației Naționale a Surzilor din România.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de aproximativ 24.000 de persoane cu deficiențe de auz, familiile lor, specialiștii în sănătate, educație și servicii sociale care lucrează cu persoanele cu deficiențe de auz.

Proiectul a fost finanţat de Fundaţia Orange cu suma de 167.671 lei.