Manual de limba semnelor române

/ /
Manual de limba semnelor române

Lumea prin Culoare și Sunet 2019-2022

Asociaţia Naţională a Interpreţilor Autorizaţi în Limbaj Mimico-Gestual

Proiectul are ca scop lansarea în premieră a primului manual digital de limba semnelor române pentru cei peste 2000 de elevi cu deficiențe de auz și profesorii acestora. Manualul va fi disponibil online pe site-urile www.ailg.ro și https://www.manuale.edu.ro/.

În anul 2018, a apărut ordinul nr. 3622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial, unde s-a aprobat ,,Planul-cadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial, dizabilități auditive'' în care sunt prevăzute ore de limbaj mimico – gestual pentru elevii surzi. Însă nu există manual de limba semnelor române adaptat pentru elevii surzi, iar cadrele didactice sunt puse în această dificultate și își fac propriile materiale neavizate de Ministerul Educației Naționale (MEN) existând riscuri destul de mari de a preda greșit limba semnelor în clasă. Elevii surzi prezintă dificultăți de exprimare scris și oral ducând la carențe grave în educația lor școlară.

Nevoia de comunicare este cea mai importantă în viața unui copil cu deficiențe de auz deoarece acesta se dezvoltă armonios, își descoperă identitatea culturală, își formează propria personalitate, socializează și se integrează cu ușurință în societate. Prin implementarea acestui proiect, elevii cu deficiențe de auz și cadrele didactice vor avea un suport digital pentru învățarea și uniformizarea limbii semnelor române satisfăcându-le nevoile de comunicare, socializare, dezvoltare personala și integrare.

Cu sprijinul Fundației Orange, proiectul ,,Manual de Limba Semnelor Române pentru elevii surzi’’ va avea un impact puternic asupra comunității persoanelor cu deficiențe de auz pentru ca va genera schimbări pozitive, creșterea nivelului de comunicare, integrare, a încrederii și stimei de sine, creșterea interesului pentru informații digitale și creșterea nivelului de implicare a autorităților și instituțiilor publice.

Acest pas este important pentru recunoașterea limbii semnelor romane ca limbă maternă a persoanelor surde, o soluție de creștere a nivelului de comunicare între elevii surzi și cadrele didactice, o implicare mai mare a elevilor surzi în activitățile școlare, extrașcolare și o creștere a ratei promovabilității a elevilor surzi la teste și examene.

Valoarea proiectului este de 94 400 lei.


ANIALMG – Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbajul Mimico-Gestul este o organizație non profit, apolitică, non-guvernamentală, având ca scop promovarea de interpreți autorizați și recunoașterea acestora pe teritoriul României.
Asociația asigură servicii de interpretariat persoanelor cu deficiențe de auz și organizează cursuri, seminarii și activități de formare și perfecționare.