Sens pentru viață

/ /
Sens pentru viață

Lumea prin Culoare și Sunet 2014-2015

Sense Internațional

„Sens pentru viaţă” este un proiect Sense International (Romania) – SI(R) – ce şi-a propus să îmbunătăţească viaţa adolescenţilor şi tinerilor cu surdocecitate (combinaţie de deficienţe de văz şi auz) şi deficienţe senzoriale multiple (DSM), prin dezvoltarea de servicii vocaţionale în Arad, Bucureşti, Galaţi, Iaşi şi Timişoara.

Acest proiect face parte dintr-o abordare strategică pe termen lung prin care SI(R) doreşte să dezvolte modele de bună practică care să fie apoi preluate si replicate de autorităţile naţionale în întreaga ţară.
Obiectivele principale ale proiectului sunt deschiderea a două noi centre vocaţionale la Arad şi Timişoara în completarea celor existente (Bucureşti, Iaşi, Galaţi) şi dezvoltarea unei reţele nationale de centre vocaţionale pentru tinerii cu surdocecitate/deficienţe senzoriale multiple ce oferă servicii de calitate şi asigură trecerea mai uşoară către viaţa de adult pentru 50 de tineri cu surdocecitate/DSM.
Ȋn cadrul şcolilor speciale au fost înfiinţate în cele 5 oraşe trei mini-tipografii, o seră şi un laborator pentru modelarea marţipanului unde 50 de tineri cu surdocecitate/DSM au învăţat o meserie ce le va creşte şansa de a duce o viaţă independentă.

sens-simplu-x

De asemenea proiectul a asigurat accesul la terapii specializate unui numar de 32 de copii cu surdocecitate din Oradea, Iaşi şi Timişoara, pregătindu-i pentru dobândirea cu succes a aptitudinilor vocaţionale.
Proiectul şi-a propus creşterea nivelului de conştientizare în rândul autorităţilor şi publicului larg cu privire la nevoile specifice persoanelor cu surdocecitate/DSM, prin crearea premiselor necesare pentru includerea serviciilor vocaţionale în sistemul naţional de învăţământ.

Proiectul a fost finanţat de Fundaţia Orange cu suma de 226.797 lei.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.surdocecitate.ro.

sens-simplu