Sens pentru viaţă

/ /
Sens pentru viaţă

Lumea prin Culoare și Sunet 2015-2016

Sense Internaţional (România)

Scopul principal al proiectului „Sens pentru viață – o șansă pentru tinerii cu surdocecitate din România”, a fost de a furniza servicii vocaționale tinerilor cu surdocecitate (combinație de deficiențe de văz și de auz) și deficiențe senzoriale multiple (DSM), în cadrul unor tipografii digitale, oferindu-le șansa de a învăța o meserie.

sense-doi

Prin acest proiect, Sense Internațional (România) a extins rețeaua de tipografii digitale la Buzău - Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive și la Focșani - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna", consolidând în același timp activitatea tipografiilor existente din Arad (la Liceul Special „Sfânta Maria") și din Timișoara (la Liceul Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu"). Astfel, 60 de tineri cu surdocecitate au învățat o meserie care le va oferi șansa unui trai independent. De asemenea, a fost asigurat accesul la terapii specializate pentru 32 de copii cu surdocecitate din Oradea, Iași și Timișoara, pregătindu-i pentru dobândirea aptitudinilor vocaționale.

sense-simplu-1

Prin acest proiect s-a urmărit creșterea nivelului de conștientizare privind nevoile persoanelor cu surdocecitate, deschizând calea către includerea acestor servicii vocaționale în sistemul românesc de educație. Proiectul a facut parte dintr-o abordare strategică pe termen lung prin care SI(R) dorește să dezvolte modele de bună practică care să fie apoi preluate și replicate de autoritățile naționale în întreaga țară.

Proiectul a fost finanţat de Fundaţia Orange cu suma de 218.634 lei.

sense-unu