Simte Arta în 6 muzee

/ /
Simte Arta în 6 muzee

Lumea prin Culoare și Sunet 2013-2014

Asociația pentru Dezvoltare Urbană

Acest proiect și-a propus ȋmbunătăţirea accesului persoanelor cu dizabilităţi ȋn șase instituţii muzeale, prin accesibilizare fizică și de conţinut.
Proiectul s-a desfășurat simultan ȋn București, Brașov și Timișoara, la Muzeul Naţional al Tăranului Român, Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Muzeul Militar Naţional, Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul „Casa Mureșenilor" din Brașov. Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost aproape 1800 de persoane cu dizabilităţi ce au vizitat până ȋn prezent muzeele partenere.

simte

Printre rezultatele acestui proiect s-au numărat:

  • introducerea ȋn muzeele partenere a echipamentelor și serviciilor adaptate persoanelor cu dizabilităţi (exponate dedicate, tangibile, cataloage, hărţi ȋn limbaj Braille, covoare tactile, lize electrice, ghiduri audio, interpreţi mimico-gestuali)
  • organizarea a 121 de vizite și 119 ateliere gratuite ȋn muzeele partenere pentru persoane cu dizabilităţi
  • creșterea gradului de conștientizare și promovare a oportunităţilor de acces ȋn muzee pentru persoanele cu dizabilităţi (ONG-uri specializate, online, social media, print).

arta