Un sens dat vieţii - educaţie de-a lungul vieţii pentru copiii şi tinerii cu surdocecitate – educaţie

/ /
Un sens dat vieţii - educaţie de-a lungul vieţii pentru copiii şi tinerii cu surdocecitate – educaţie

Lumea prin Culoare și Sunet 2012-2013

Sense Internaţional (România)

Ȋn octombrie 2012 organizaţia non-guvernamentală Sense Internaţional (România), sprijinită de Fundaţia Orange, a demarat proiectul „Un sens dat vieţii” pentru 369 de copii şi tineri cu deficienţe multisenzoriale (deficienţe de auz, văz şi vorbire), cu scopul de a le facilita accesul la educaţie adecvată şi la integrare socială.

sens

Copiii implicaţi în proiect suferă de dublă dizabilitate - de auz şi de văz, ceea ce sporeşte dificultatea în comunicare, în accesarea informaţiei, în orientare şi în mobilitate.
Prin acest proiect s-au oferit asistenţă şi programe educaţionale adecvate pe termen lung pentru a-i ajuta pe beneficiari să depăşească barierele actuale şi să devină independenţi.

dat

Au fost înfiinţate în şcoli 3 clase speciale nou echipate corespunzător, au avut loc sesiuni de terapie pentru 20 de copii şi părinţii acestora în 3 locaţii la nivel naţional, au fost înfiinţate 3 centre speciale pentru servicii de educaţie pe termen lung, s-a organizat o competiţie de artă şi meserii în care tinerii au fost protagonişti. Ȋn plus, s-au organizat 4 sesiuni de instruire a 30 de profesori în tehnici de predare şi comunicare pentru copiii cu surdocecitate (deficienţă multisenzorială auz-văz).

vietii