Voci pentru Mâini Interpretare Video la Distanță

/ /
Voci pentru Mâini Interpretare Video la Distanță

Lumea prin Culoare și Sunet 2017-2018

Asociația Națională a Surzilor din România Filiala București

Proiectul „Voci pentru Mâini: Interpretare video la distanță a avut scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor de interpretare în limbajul mimico-gestual în comunitatea surzilor din România și în relația acesteia cu societatea largă prin crearea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de interpretare video la distanță.

Principalul grup-țintă al proiectului îl reprezintă comunitatea surzilor din România, estimându-se că există aproximativ 24.000 de persoane cu deficiență auditivă care folosesc limbajul mimico-gestual ca mijloc primar de comunicare.

voci-pentru-maini

Utilizând mijloace tehnice moderne, proiectul și-a propus construirea unui sistem bazat pe o platformă specială pentru interpretarea video la distanță, folosindu-se o aplicație care permite tuturor persoanelor deficiente de auz înregistrate și cunoscătoare ale limbajului mimico-gestual să solicite servicii de interpretare, prin apelarea interpreților atunci când au nevoie în interacțiunile lor cu autorități, instituții, spitale sau companii private (bănci, asigurări, etc).

“Acesta este un real ajutor pentru cei care nu pot comunica verbal cu persoane obișnuite. Am beneficiat de un serviciu de traducere în direct atunci când am mers la un spital și am fost mai mult decât mulțumiță.”,declară Marinela Axinte, una dintre beneficiarele aplicației.

Implementarea acestui proiect conduce la creșterea numărului de servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual oferite prin eliminarea barierelor de distanță dintre interpret și beneficiar ori de câte ori este posibil, dar și la o mai bună recunoaștere socială și culturală a limbajului mimico-gestual ca element central în comunitatea și cultura surzilor.

Platforma cuprinde atât o aplicație web, cât și aplicații mobile pentru utilizatorii de sisteme iOS și Android, astfel încât să se poată asigura accesul unui număr cât mai mare de persoane la funcțiile și serviciile platformei. Apelurile video sunt totodată stocate, existând posibilitatea de evaluare a acestora la cererea beneficiarului, ca instrument de asigurare a calității interpretării.

Pentru perioada implementării, au fost înregistrați 1.500 de beneficiari pentru servicii de interpretare video la distanță prin crearea de conturi personale, precum și crearea/ activarea a 40 de conturi de utilizatori – interpreți în limbajul mimico-gestual din întreaga țară, care să ofere aceste servicii prin platformă.

Nu doar persoanele surde pot deveni beneficiari pe aplicația „Voci pentru Mâini”! Orice instituție / organizație / companie care intră în contact cu persoane din comunitatea surzilor poate solicita și utiliza acest sistem de interpretare.

Proiectul a fost finanţat cu suma de 173.843 lei.