#Împreună - Asociația Eu Respect

/ /
#Împreună - Asociația Eu Respect

Susține un ONG 2021

Proiect susținut de Alexandru Mihai

Proiectul urmărește îmbunătățirea incluziunii școlare a elevilor cu cerințe educaționale speciale din ciclul preșcolar și primar din 6 școli din mediul rural din județul Tulcea, implicând toți actorii angrenați în procesul educativ: profesori, părinți, copii, terapeuți ABA. Cadrele didactice participante vor primi informații despre metodele practice de lucru cu copiii cu CES și vor avea capacitatea de a-i integra în colectiv și de a preveni abandonul școlar.

“Mi s-a părut important să facilitez sprijinul Fundației Orange pentru o comunitate din mediul rural, acolo unde accesul la servicii specializate pentru copiii cu nevoi speciale este foarte limitat, și unde un asemenea proiect poate însemna o rază de speranță atât pentru părinți cât și pentru profesori.
Eu cred în puterea comunităților mici. În acest moment, copiii vulnerabili din România au nevoie de ajutorul nostru mai mult decât oricând - iar prin ajutor înțeleg în primul rând empatie, deschidere și dorință de a crea unui mediu în care comunicarea despre nevoile lor să devină firească.
#Împreună este un proiect care, alături de Asociația euRespect, așează în aceeași echipă pe toți cei care vor să pună umărul pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili dintre copii (având în vedere lumea în care trăim) să își atingă potențialul. Cred că acesta ar trebui să fie un model de lucru pentru noi toți – fie că vorbim de școală, de muncă sau de viața de zi cu zi.” – Alexandru Mihai

Proiectul #ÎMPREUNĂ își propune să contribuie la:

  • Facilitarea procesului de integrare a copiilor cu dificultăți în clasă și în comunitate
  • Prevenirea fenomenelor de tip bullying ce apar în școală, care afectează cu precădere copiii „diferiți”, vulnerabili
  • Asigurarea unui sprijin concret pentru cadrele didactice din ciclul preșcolar și primar în ințelegerea nevoilor copiilor cu dificultăți și gestionarea situațiilor de criză ce pot să apară în clasă
  • Promovarea timpurie a incluziunii copiilor „diferiți” „cu minți aparte” și consolidarea unor valori precum coeziune de grup, solidaritate, acceptare la nivelul școlii
  • Valorificarea potențialul fiecărui copil prin cultivarea încrederii în capacitățile sale.
"În acest moment, copiii vulnerabili din România au nevoie de ajutorul nostru mai mult decât oricând. Iar dacă vorbim de copiii cu cerințe educaționale speciale, prin ajutor înțelegem în primul rând empatie, deschidere și dorința de a crea un mediu în care comunicarea să devină una firească, acordând atenție nevoilor lor specifice.  #ÎMPREUNĂ este, pentru echipa noastră, un proiect de suflet și un demers necesar care va avea, în mod sigur un impact pozitiv semnificativ în comunitățile vizate."  - Gentilia Zenovei-Balaban – Președinte Asociația Eu Respect

Asociaţia euRespect a fost înfiinţată în octombrie 2010, cu scopul de a contribui la activităţile iniţiate de societatea civilă pentru a determina o schimbare la nivelul societăţii româneşti prin proiecte organizate la nivel local, profilată pe atragerea de tineri.

euRespect şi-a propus să aibă în vedere grupurile defavorizate, intergrarea în societate a persoanelor cu dizabilităţi, respect pentru mediu şi pentru iniţiativele ecologice, organizarea şi implicarea în activităţi studenţeşti, încurajarea toleranţei şi a ajutorului reciproc. Pornim de la convingerea că schimbările mari pot fi făcute prin iniţiative punctuale şi coerente, cu implicare civică şi convingere etică.