Şanse pentru viaţă - Asociația Încredere

/ /
Şanse pentru viaţă - Asociația Încredere

Susține un ONG 2015

Susţinut de Nicu Cristian Mihai

Proiectul a îmbunătăţit accesul la educaţie pentru 20 de copii cu deficienţe multiple (văz, auz, retard psiho-motor, întârziere mentală etc.) înscrişi la Şcoala Specială Sfântul Vasile din Craiova şi totodata accesul familiilor acestor copii la educaţia de specialitate caracteristică tipului de deficienţă. Copiii au participat la terapii precum: logopedie, terapie cognitiv-comportamentală, stimulare auditivă şi vizuală şi au avut acces la sala de stimulare polisenzorială, pentru a creşte şansele de recuperare.