Biblioteca Naţională va dezvolta cea mai mare bibliotecă digitală pentru nevăzători

/ /
Biblioteca Naţională va dezvolta cea mai mare bibliotecă digitală pentru nevăzători

Comunicate de presă

29 octombrie 2015. Biblioteca Naţională a României lansează proiectul „Sunetul paginilor” ce are ca scop crearea şi dezvoltarea celei mai mari biblioteci digitale pentru nevăzători din ţară. Proiectul se desfăşoară în perioada mai 2015 – iunie 2016 şi are o valoare totală de 316.600 lei, din care 221.800 lei reprezintă finanţare de la Fundaţia Orange în cadrul programului „Lumea prin culoare şi sunet“.

Prin această iniţiativă, Biblioteca Naţională îşi propune să reunească într-o singură colecţie toate documentele digitale create în bibliotecile din România. Colecţia digitală va fi dezvoltată continuu prin adăugarea constantă de documente scanate şi accesibilizate cu ajutorul unui scanner performant achiziţionat prin proiect. Utilizatorii cu dizabilităţi vizuale vor avea acces la această bibliotecă digitală atât off-line, la sediul Bibliotecii, cât şi on-line, din orice alt loc, pe bază de ID şi de parolă.

Integrarea persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi participarea lor firească la toate activităţile societăţii este încă destul de dificil de realizat având în vedere barierele din societatea românească actuală. Biblioteca Naţională doreşte să contribuie la schimbarea acestei realităţi prin produsele, serviciile şi activităţile pe care le propune şi la care îi invită pe toţi cetăţenii României, indiferent de vârstă, sex, naţionalitate sau tip de dizabilitate. Persoanele cu dizabilităţi pot contribui activ la dezvoltarea comunităţii în care trăiesc şi este la îndemâna oricui să susţină acest deziderat.

Datorită proiectului DReam (Digital Resources – easy to access and manage), proiect demarat în 2013 tot cu finanţare de la Fundaţia Orange, Biblioteca Naţională pune deja la dispoziţia utilizatorilor nevăzători ce se pot deplasa la sediul său, cele mai noi tehnologii de accesibilizare a documentelor aflate în colecţiile sale.

Pentru cei care nu pot ajunge la sediu, Biblioteca Naţională a reuşit să scaneze şi să accesibilizeze la cerere documente (manuale şi cărţi din bibliografia şcolară) absolut necesare elevilor şi studenţilor în procesul de învăţare. Cu toate acestea, solicitările cărora li s-a dat curs sunt în continuare prea puţine în raport cu nevoia reală şi legitimă a acestei categorii de persoane de a avea acces la aceleaşi informaţii de care beneficiază toţi cetăţenii ţării.
De aceea, Biblioteca Naţională a României şi-a propus să continue această iniţiativă prin „Sunetul paginilor”, proiect ce va asigura acces de la distanţă pentru mai multe persoane la o colecţie semnificativă de documente accesibilizate prin intermediul catalogului on-line al instituţiei.

În calitatea sa de coordonator metodologic la nivelul Sistemului Naţional de Biblioteci, Biblioteca Naţională va continua să ofere asistenţă tuturor bibliotecilor care doresc să accesibilizeze spaţiul şi informaţia pe care o deţin, astfel încât să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi vizuale din comunitatea lor, precum şi tuturor acelora care doresc să ştie mai multe despre modalităţile de accesibilizare (instituţii de învăţământ, posibili angajatori).

Pentru îndeplinirea scopului proiectului „Sunetul paginilor”, un rol extrem de important îl vor avea voluntarii, care vor ajuta la scanarea şi la crearea legăturilor între catalogul Bibliotecii Naţionale şi documentul full-text propriu-zis.


Despre Biblioteca Naţională a României

Biblioteca Naţională a României este instituţia de prim rang a culturii naţionale ce administrează patrimoniul cultural naţional de publicaţii, manuscrise, carte veche, incunabule, hărţi, fotografii, materiale audio-vizuale şi documente electronice. Pentru a-şi îndeplini misiunea esenţială de a asigura accesul de calitate la colecţiile sale - în scop de cercetare, studiu sau informare – aceasta are datoria de a achiziţiona, prelucra, prezerva şi valorifica toate tipurile de documente din patrimoniul naţional. Pe de altă parte, Biblioteca Naţională a României asigură punerea la dispoziţia comunităţii a întregului patrimoniu naţional scris, produce şi diseminează conţinut informaţional pentru întreaga comunitate şi propune servicii utile acesteia în parteneriat cu reţeaua naţională de biblioteci şi alţi actori importanţi ce activează în cadrul societăţii informaţionale. Biblioteca Naţională îşi propune să fie una din cele mai moderne biblioteci din Sistemul Naţional de Biblioteci; să ofere informaţii şi expertiză de înaltă calitate pentru perfecţionarea în toate domeniile cunoaşterii; să ofere asistenţă în înţelegerea culturii şi tehnologiei; să asigure colecţii bogate şi cuprinzătoare pentru referinţe şi cercetare în toate domeniile fără a se limita la graniţele naţionale.

Contact:
Adriana-Elena Borună, Şef Serviciu Dezvoltare instituţională, Biblioteca Naţională a României
E-mail: adriana.boruna@bibnat.ro accesibilitate@bibnat.ro
Tel: 021 3142434 int. 1120


Despre Fundaţia Orange

Fundaţia Orange România este o organizaţie non-guvernamentală care se implică în comunitate prin realizarea de proiecte filantropice menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. Împreună cu instituţii şi organizaţii non-guvernamentale specializate, Fundaţia Orange dezvoltă proiecte de sănătate, educaţie, cultură şi integrare socială în beneficiul persoanelor cu deficienţe de vedere şi/sau de auz. Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi www.fundatiaorange.ro