Fundația Orange anunță câștigătorii programului de finanțare "Lumea prin culoare și sunet”, ediția 2015

/ /
Fundația Orange anunță câștigătorii programului de finanțare "Lumea prin culoare și sunet”, ediția 2015

Comunicate de presă

Bucureşti, 23 aprilie 2015. Fundația Orange a desemnat câștigătorii ediției 2015 a programului de finanțare „Lumea prin culoare și sunet”, dedicat proiectelor de educație, cultură sau sănătate realizate în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz.

Proiectele câștigătoare de anul acesta, ce însumează un buget total de 311.138 euro, vizează teme precum: facilitarea accesului la informaţie pentru persoanele cu deficienţe de vedere sau de auz, reducerea hipoacuziilor în rândul copiilor, dezvoltarea de servicii vocaţionale pentru tinerii cu deficienţe senzoriale, îmbunătăţirea procesului de reabilitare pentru copiii hipoacuzici cu implant cohlear, dar şi continuarea campaniei de testare a auzului la nou-născuţi, începută în anul 2014 cu susţinerea Fundaţiei Orange.

Câștigătorii au primit finanțări de până la 50.000 de euro, fiind aleși de către Consiliul Director al Fundației Orange format din Dana Deac, Cristiana I. Stoica, Mary Lisa Durban, Mirela Bosoi, Veronica Dogaru, Ionuț Sibian și Gérard de Maupeou.
Procesul de selecție a fost realizat pe baza unor criterii de evaluare cum ar fi: relevanța și coerența proiectului, durabilitatea (rezultate concrete și sustenabilitate), impactul (soluția propusă și numărul de beneficiari), componenta digitală, caracterul inovator, contribuția din partea candidaților precum și experiența anterioară de lucru a aplicantului.

Astfel, anul acesta au fost desemnați şapte câștigători ai programului „Lumea prin culoare și sunet”: Asociația Audiosofia, Biblioteca Naţională a României, Sense Internaţional (România), Şcoala Specială pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria” din Bucureşti, Asociaţia Naţională a Interpreţilor Autorizaţi în Limbaj Mimico-Gestual, Asociaţia „Ascultă Viaţa” şi Lions Club Arad.

„Pentru al patrulea an consecutiv, Fundaţia Orange finanţează proiecte ample care vin în sprijinul persoanelor cu deficienţe de vedere sau de auz din întreaga ţară. Fundaţia Orange își consolidează astfel poziţia de susţinător al integrării sociale a celor cu asemenea dizabilităţi și încurajează organizaţiile partenere în demersul lor de a implementa proiecte ce vor contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor persoane, dar şi la dezvoltarea societăţii civile din România”,
a declarat Dana Deac, Președintele Consiliului Director al Fundației Orange.


Despre Fundaţia Orange

Fundaţia Orange România este o organizaţie non-guvernamentală care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte filantropice menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. Împreună cu instituţii şi organizaţii non-guvernamentale specializate, Fundaţia Orange dezvoltă proiecte de sănătate, educaţie, cultură şi integrare socială în beneficiul persoanelor cu deficienţe de vedere şi/sau de auz.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi www.fundatiaorange.ro.


Scurtă descriere a proiectelor câștigătoare – ediția 2015-2016:

Asociaţia Audiosofia cu proiectul „Diagnosticarea afecţiunilor auditive”. Scopul proiectului îl reprezintă prevenirea şi reducerea hipoacuziilor în rândul copiilor, prin înfiinţarea a două centre de audiologie şi diagnostic în Spitalul de Urgenţă Zalău şi în Spitalul de Urgenţă Craiova, dezvoltarea unei proceduri de screening auditiv neonatal în Spitalul de Urgenţă Timişoara şi dotarea tehnică suplimentară a Centrului de audiologie din Spitalul Marie Curie Bucureşti. (230.000 lei)

Biblioteca Naţională a României cu proiectul „Sunetul paginilor”. Proiectul îşi propune crearea celei mai mari biblioteci digitale pentru persoane cu deficienţe de vedere din România, care va reuni documente digitale create atât în bibliotecile din ţară cât şi documente scanate şi accesibilizate în Biblioteca Naţională, într-o colecţie ce va putea fi accesată on-line şi off-line. (221.800 lei)

Sense Internaţional (România) cu proiectul „Sens pentru viață – o șansă pentru tinerii cu surdocecitate din România”. Scopul principal al proiectului îl reprezintă furnizarea de servicii vocaționale tinerilor cu surdocecitate (combinație de deficiențe de văz și de auz) și deficiențe senzoriale multiple, în cadrul unor tipografii digitale, oferindu-le șansa de a învăța o meserie și de a se putea integra pe piața muncii. (218.634 lei)

Şcoala Specială pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria” din Bucureşti cu proiectul „Semn-Cuvânt–Imagine - Comunicare fără bariere pentru elevii cu deficienţe de auz”. Proiectul îşi propune îmbunătățirea comunicării copiilor cu deficiențe de auz, prin dezvoltarea unei pagini web care va cuprinde fișe de evaluare structurate pe arii curriculare după modelul testelor PISA, în care termenii vor fi explicați în cuvinte, imagini grafice şi video şi în limbajul mimico-gestual. (186.150 lei)

Asociaţia Naţională a Interpreţilor Autorizaţi în Limbaj Mimico-Gestual cu proiectul „Acces la informaţii pentru persoane cu deficienţe de auz”. Proiectul urmărește facilitarea accesului la informaţii pentru persoanele cu deficiențe de auz prin dezvoltarea unui dicționar online de semne video în limbaj mimico-gestual și a unei pagini web cu informații utile pentru persoanele cu deficiențe de auz, ambele având şi versiuni mobile. (172.820 lei)

Asociaţia „Ascultă Viaţa” cu proiectul „Ascultă viața”, ce are ca scop îmbunătățirea procesului de reabilitare pentru copiii hipoacuzici cu implant cohlear și integrarea acestora în instituțiile de învățământ de masă prin dezvoltarea unui curs de specializare în terapie logopedică și crearea la nivel național a unui nucleu de specialiști, cu accent pe regiunile unde nu există personal calificat și înființarea unui cabinet de terapie logopedică. (131.685 lei)

Lions Club Arad cu proiectul „BatPro - Calculator pentru nevăzători”. Acest proiect va dezvolta o aplicaţie informatică concepută într-un mod simplu, ce va putea fi utilizată cu ușurință de persoanele cu deficiențe de vedere nefamiliarizate cu folosirea calculatorului, pentru a avea acces la informație disponibilă on line, cum ar fi cărți audio, știri etc. Aplicația va fi instalată pe computere recondiționate care vor fi donate unor deficienți de vedere. (211.650 lei).

Aceste proiecte vor fi implementate în perioada mai 2015 – iulie 2016.