MINAC accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de vedere

/ /
MINAC accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Comunicate de presă

Bucureşti, 17 august 2017. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) anunță finalizarea proiectului ArheoTACT, prin intermediul căruia este facilitat accesul persoanelor cu deficienţe de vedere la patrimoniul istoric și arheologic al Dobrogei.

În acest scop, a fost creată o infrastructură de muzeu (covoare tactile, replici și modele tactile, ghiduri de expoziție și etichete tipărite în alfabet Braille) și o infrastructură media specifică (fiecare muzeu participant a fost dotat cu tablete și audio-ghiduri ce au instalate programe specifice; la muzeele din Constanța, Histria și Mangalia au fost instalate calculatoare cu programe – cititoare de text JAWS; a fost construit un website dedicat, www.arheotact.ro, de unde se pot descărca ghidurile expozițiilor muzeelor participante și alte informații etc.).

În cadrul proiectului a fost pus în aplicare un program de educație non-formală conceput pentru copii și persoane adulte cu deficiențe de vedere, prin organizarea workshop-ului denumit "Vibrația formelor", ce a cuprins două ateliere de lucru distincte dar complementare: Atelier de pictură Ebru și Atelier de restaurare ceramică.

Prin implementarea proiectului s-a urmărit sporirea vizibilității nevoilor culturale ale publicului cu deficiențe de vedere, prin conștientizare la nivelul comunității și al autorităților asupra accesului acestora la educație și cultură.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt persoanele cu deficienţe de vedere (atât adulți, cât și copii), iar beneficiarii indirecţi includ familiile, educatorii și însoţitorii acestora – dar şi specialiștii muzeului și ai instituțiilor partenere, precum și voluntari și angajați ai ONG-urilor din județul Constanța și din alte județe ale României, care se ocupă de persoanele cu deficiențe de vedere.

Proiectul este câștigător în cadrul programului de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet” - ediția 2016, organizat de Fundația Orange, aplicant fiind MINA Constanța, parteneri "Asociația Nevăzătorilor din România – filiala Constanța-Tulcea" și Muzeul "Callatis" Mangalia, iar voluntari de la Lions Club Constanța au ajutat la implementarea acestuia. Proiectul a fost susținut și de către DGASPC Constanța și organizația media Info Sud-Est. La proiect, muzeul constănțean a participat și cu muzeele gestionate în județul Constanța, respectiv Muzeul Carsium Hârșova, Muzeul Axiopolis Cernavodă, Muzeul Tropaeum Traiani Adamclisi, Complexul muzeal Histria.

Proiectul a avut o valoare totală de 270015 lei, din care 222265 lei (82,32%) reprezintă sponsorizarea acordată de Fundația Orange.


Despre Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, fondat în anul 1879, este o importantă instituţie de cultură de interes national ce valorifică în scop de studiu şi educaţie un bogat patrimoniu istoric, arheologic şi numismatic, care datează din paleolitic până în epoca modernă. Totodată, este unul dintre obiectivele turistice cele mai importante ale zonei Peninsulare a Constanţei, fiind găzduit în fostul Palat Comunal, edificiu monumental construit în stil neoromânesc între anii 1912 – 1921.
Contact: Aurel Mototolea, email: aurelmototolea@yahoo.com


Despre Fundaţia Orange

Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte filantropice menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. Fundaţia Orange dezvoltă proiecte de sănătate, educaţie, cultură în beneficiul persoanelor cu deficienţe de vedere şi/sau de auz şi de educaţie digitală pentru copii din zone defavorizate, în scopul integrării lor sociale. Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi www.fundatiaorange.ro