Pas de Elefant - Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană proiect câştigător în cadrul fondului de finanţare „Lumea prin culoare şi sunet” 2014 al Fundaţiei Orange

/ /
Pas de Elefant - Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană proiect câştigător în cadrul fondului de finanţare „Lumea prin culoare şi sunet” 2014 al Fundaţiei Orange

Comunicate de presă

Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană lansează „Pas de Elefant", un program pilot care se adresează tuturor şcolilor speciale pentru copii cu deficienţe de vedere din România şi care are ca scop îmbunătăţirea procesului educativ pentru aceşti elevi prin integrarea a trei simţuri: tactil, auditiv, vizual.

Pentru a înlesni procesul de învăţare, prin acest proiect va fi creat un soft care va transforma în sunet schemele, graficele şi hărţile. Aplicaţia va recunoaşte o pagină tipărită în relief şi o va transpune în text vorbit (zona explorată cu degetul). Practic graficele vor fi filmate cu camera tabletei, iar mişcarea de investigare cu degetul va fi redată vocal cu ajutorul soft-ului VoiceOver cu care este dotată tableta.

Pentru a evita dublarea eforturilor, va fi construită o bază de date comună (în cloud) în care şcolile speciale pentru deficienţi de vedere vor încărca materialele didactice accesibile pe care le vor crea. Pentru a avea o colecţie de documente cât mai completă, se va realiza un parteneriat cu Biblioteca Naţională a României care va încărca, periodic, material din bibliografia şcolară solicitat de şcoli. În plus, una dintre şcolile speciale pentru persoane cu deficienţe de vedere va fi dotată cu 10 tablete pe care va putea fi utilizat softul creat în cadrul acestui proiect.

Toate acestea vor ajuta elevii să aibă acces la informaţia care până acum le era accesibilă parţial sau chiar inaccesibilă. Discipline cu profil mai tehnic, cum ar fi: fizica, matematica, chimia, nu sunt acoperite în prezent de manualele speciale tipărite deoarece conversia în braille a formulelor ştiinţifice este dificilă şi din acest motiv liceele speciale au doar profil uman.

„Tableta ar putea deveni un instrument de învăţare esenţial pentru elevii cu dizabilităţi vizuale şi un pas mare în integrarea lor ulterioară. Tableta va facilita accesul la educaţie, prin asigurarea de material didactic adecvat, disponibil în formate alternative, în acelaşi timp în care îl primesc şi colegii lor din şcolile de masă. Prin urmare, se va realiza integrarea acestora fără probleme, în instituţiile de învăţământ superior.” a spus Dan Patzelt, Preşedinte Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană.

„Dată fiind dezvoltarea continuă a digitizării documentelor, acest proiect va reprezenta o oportunitate majoră pentru persoanele cu probleme de vedere – mai ales pentru elevi – de a avea acces la învăţământul superior şi mai apoi pe piaţa muncii (în ţara noastră doar aprox. 4% dintre nevăzătorii apţi de muncă lucrează).” a spus Amalia Fodor, Director Executiv al Fundaţiei Orange.