Primul catalog tactil interactiv de psihopedagogie

/ /
Primul catalog tactil interactiv de psihopedagogie

Comunicate de presă

București, 12 aprilie 2021. Asociația pentru Dezvoltare Urbană lansează cu sprijinul Fundației Orange primul catalog tactil interactiv de psihopedagogie. „Catalogul accesibilizat de psihopedagogie” poate fi explorat tactil și auditiv, facilitând studiul independent pentru copiii cu deficiențe de vedere.

Acesta conține materiale reliefate interactive precum linii, texturi, secvențele procesului de plantare sau părțile unei flori. Catalogul face parte dintr-o serie de cărți tactile interactive realizate cu sprijinul altor trei parteneri: Asociaţia Tandem, Fundaţia Sense International România și Biblioteca Naţională a României. Acesta poate fi descărcat gratuit de aici: https://tactileimages.org/ro/catalog-psihopedagie/.

Cărțile tactile interactive tratează diferite subiecte, utile copiilor nevăzători sau cu deficiențe de vedere, care își vor putea îmbogăți noțiunile de cultură generală. Acestea pot fi explorate în trei moduri:

  1. La clasă, alături de profesorul care va lua mâna copilului nevăzător și o va ghida în timp ce îi explică ceea ce el atinge.
  2. Cu ajutorul unui program de citire coduri QR, care poate fi descărcat gratuit pentru pe orice smartphone. Programul va citi codul QR al fiecărui desen și informația asociată acestuia asemeni unui e-book.
  3. Independent de către copiii nevăzători, cu ajutorul aplicației de mobil Tactile Images READER, care identifică poziția degetului pe desen și descrie audio ceea ce copilul atinge. Aplicația poate fi descărcată gratuit aici: https://bit.ly/Reader-AppStore.

Realizarea de conținut educațional accesibilizat face parte din proiectul „Tactile Printer One” finanţat de Fundaţia Orange cu suma de 466.250 lei, prin intermediul „Lumea prin Culoare și Sunet”, cel mai amplu fond de finanțare dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere sau auz din România. Toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului vor fi disponibile gratuit pe platforma Tactile Images: www.tactileimages.org.

Derulat în perioada 2020 – 2022, proiectul „Tactile Printer One” facilitează accesul la studiu independent pentru copiii nevăzători/cu deficiențe de vedere prin intermediul a trei componente: software, hardware și educațională. Astfel, pe lângă cataloagele tactile accesibilizate, a fost dezvoltat un software de creare a desenelor interactive, un software unde părinți și profesori pot desene și adăuga descrieri personalizate, adaptate vârstei și nivelului de cunoștințe a fiecărui elev.

Tot în cadrul proiectului „Tactile Printer One” se realizează prima imprimantă tactilă de tip “Do It Yourself”, în colaborare cu Universitatea Politehnică Bucureşti și Lions Club Arad, pe care oricine o va putea realiza acasă, după un manual pus la dispoziție gratuit, reducând substanțial costul de reliefare a planșelor tactile, destul de ridicat în prezent. Primele astfel de imprimante şi kitul pentru realizarea lor vor fi donate în cadrul proiectului către 20 de şcoli speciale din România.


Despre Asociația pentru Dezvoltare Urbană
Asociația pentru Dezvoltare Urbană este inițiatoarea proiectului Tactile Images și desfășoară proiecte de advocacy (accesibilizarea spațiilor publice) și lobby (decontarea smartphone-urilor) pentru persoanele cu deficiențe de vedere de mai bine de 10 ani. ONG-ul se bucură de parteneriatul a 27 de școli speciale din România, având, în același timp, colaborări cu Universitatea București, Universitatea Politehnică din București și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Experiența Asociației pentru Dezvoltarea Urbană a fost recunoscută prin 14 premii, dintre care amintim Gala Persoanelor cu Dizabilități și Gala Societății Civile. Pentru detalii,vizitați https://www.procivic.ro/ro/organizatia/.

Despre Fundaţia Orange
Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. Din anul 2012, Fundaţia Orange a investit 6 milioane de euro în cadrul programelor sale ce susțin dezvoltarea comunităților vulnerabile și integrarea persoanelor defavorizate, prin promovarea și implementarea tehnologiei și a metodelor digitale în proiecte de educație, cultură și incluziune socială. Pentru detalii, vizitaţi https://www.fundatiaorange.ro/.