e-Sense

/ /
e-Sense

Lumea prin Culoare și Sunet 2019-2022

Fundaţia Sense Internaţional România în parteneriat cu Code for Romania, Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu din Iași, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cristal din Oradea și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constatin Pufan din Timișoara

Folosind tehnologia digitală, revoluționăm educația copiilor cu surdocecitate

Tehnologia digitală este din ce în ce mai răspândită în sistemul de educație și în viața de zi cu zi, însă nu și în cazul copiilor cu surdocecitate. Pentru ca și ei să aibă acces la o educație de calitate și să nu ”rămână în urmă”, este necesar un software adaptat nevoilor lor specifice date de combinația de deficiențe de vedere și de auz.

Proiectul își propune dezvoltarea, testarea și omologarea e-Sense – un pachet de soft-uri educaționale, open source, gratuit și accesibil, pentru peste 335 de copii cu surdocecitate din România si pentru părinții și profesorii lor.

Astfel, în perioada 2020-2021, specialiștii în domeniul surdocecității și cei din IT vor colabora și vor găsi cele mai bune soluții digitale pentru ca domenii importante din curriculumul educaţional precum limbă și comunicare, matematică și științe, arte, om și societate să prindă viață sub forma unor soft-uri educaționale.

Copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple se confruntă cu dificultăți majore în sfera comunicării, a accesului la informație, în orientare și mobilitate. De aceea, educația acestor copii implică un proces extrem de specific și de adaptat, ce necesită tehnici, cunoștințe și aptitudini specializate, declară Etelka Czondi, Director Sense International.

În 2008, la inițiativa Fundației Sense Internațional România, a fost dezvoltat și aprobat de Ministerul Educației Curriculumul Național pentru Educarea Copilului cu Surdocecitate. Pentru ca și ei să aibă acces la o educație de calitate și să nu ”rămână în urmă”, este necesar un software adaptat nevoilor lor specifice date de combinația de deficiențe de vedere și de auz. Prin acest proiect, curriculumul va fi tradus în limbaj de tehnologie digitală, totul în beneficiul copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple.

Versiunea finală e-Sense va fi depusă spre omologare la Ministerul Educației Naționale, astfel încât să devină un instrument ce poate fi folosit de toate școlile din țară care oferă educație copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple, dar și acasă, de copii și de familiile lor.

Proiectul se va derula pe parcursul a doi ani de zile, iar valoarea lui este de 414 804 lei.


Înființată în anul 2001, Fundația Sense Internațional România este singura organizație din țară specializată în domeniul surdocecității (deficiențe de văz și auz, cu diferite grade de manifestare). Prin programe la nivel naţional ce promovează intervenția timpurie la nou-născutul cu deficiențe senzoriale, educarea copiilor cu surdocecitate/DSM și oferirea de servicii vocaționale și de pre-profesionalizare, Sense International încearcă să schimbăm în bine viața a sute de persoane cu acest tip de dizabilitate.

Un exemplu de proiect cu impact major este și Sens pentru viață, dezvoltat în anul 2015, cu sprijinul Fundației Orange.