e-Sense

/ /
e-Sense

Lumea prin Culoare și Sunet 2019-2021

Fundaţia Sense Internaţional România în parteneriat cu Code for Romania, Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu din Iași, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cristal din Oradea și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constatin Pufan din Timișoara

Proiectul își propune dezvoltarea, testarea și omologarea e-Sense – un pachet de soft-uri educaționale, open source, gratuit și accesibil, pentru peste 335 de copii cu surdocecitate din România si pentru părinții și profesorii lor. Astfel, în perioada 2020-2021, specialiștii în domeniul surdocecității și cei din IT vor colabora și vor găsi cele mai bune soluții digitale pentru ca domenii importante din curriculumul educaţional precum limbă și comunicare, matematică și științe, arte, om și societate să prindă viață sub forma unor soft-uri educaționale.

Copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple se confruntă cu dificultăți majore în sfera comunicării, a accesului la informație, în orientare și mobilitate. De aceea, educația acestor copii implică un proces extrem de specific și de adaptat, ce necesită tehnici, cunoștințe și aptitudini specializate.

În 2008, la inițiativa Fundației Sense Internațional România, a fost dezvoltat și aprobat de Ministerul Educației Curriculumul Național pentru Educarea Copilului cu Surdocecitate. Pentru ca și ei să aibă acces la o educație de calitate și să nu ”rămână în urmă”, este necesar un software adaptat nevoilor lor specifice date de combinația de deficiențe de vedere și de auz. Prin acest proiect, curriculumul va fi tradus în limbaj de tehnologie digitală, totul în beneficiul copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple.

Valoarea proiectului este de 414 804 lei.