Ambulanța pentru monumente: moștenim dăruind - Asociația Monumentum

/ /
Ambulanța pentru monumente: moștenim dăruind - Asociația Monumentum

Susține un ONG 2020

Proiect susținut de Iulia Oancea

Proiectul are ca scop lansarea și dezvoltarea “Ambulanței pentru Monumente” în Muntenia, mai exact în județele Argeș, Dâmbovița și Prahova. Alături de comunitatea locală, Asociația Monumentum va lucra pentru revitalizarea și introducerea în circuitul public și turistic a unui ansamblu de clădiri istorice abandonate. Numărul beneficiarilor va depăși 200 de persoane, persoanele direct implicate, adulți sau copii, devenind la rândul lor ambasadori ai cauzei.

Iulia Oancea, Regulatory Affairs Expert Orange România - „Am ales acest proiect din dorința de a pune o cărămidă la păstrarea patrimoniului cultural cu ajutorul și în beneficiul comunităților locale”

Foarte multe clădiri de patrimoniu din România nu beneficiază de o îngrijire corespunzătoare, unele dintre ele fiind abandonate și astfel expuse degradării continue și implicit dispariției. Scopul principal al „Ambulanței pentru Monumente” este să le prelungească viața acestor clădiri, până la implementarea intervențiilor complexe de restaurare. Ambulanța are în vedere și clădiri istorice care nu sunt clasate ca monument istoric, dar care au totuși valoare și pentru care se fac demersurile necesare de clasare (cum este și cazul ansamblului asupra căruia se va interveni în cadrul acestui proiect).

„Ambulanța pentru Monumente în Muntenia” va contribui la creșterea unei comunități responsabile și cu respect față de patrimoniul construit, arhitectură și meseriile tradiționale. Mai mult, proiectul poate funcționa ca model de bună practică și în alte zone ale țării (este a șasea „Ambulanță”, după cele formate pentru zona de sud a Transilvaniei, Banat, Arad, Sălaj și nordul Moldovei).

Ambulanta pentru monumente


Proiectul va include mai multe activități:
➡Ateliere de lucru dedicate copiilor din comunitate
➡ Realizarea de materiale informative print și online
➡ Expoziție în aer liber dedicată localnicilor
➡ Intervenție directă pe o clădire de patrimoniu: clădirea principală a ansamblului fostului Spital Comunal al localității (care în trecut a avut statut de oraș), o funcțiune extrem de rară în mediul rural din Muntenia”
➡ Organizarea unei expoziții la București la final de proiect, cu rolul de coagulare a grupurilor de interes în domeniul patrimoniului pe plan local și regional

Intervenția propriu-zisă (șantierul) va presupune lucrări de reparații și conservare a clădirii, cu prioritate asupra problemelor mai urgente, precum cele structurale sau de protejare împotriva intemperiilor, acolo unde este cazul. Având în vedere că se va lucra pe o clădire istorică, se vor realiza lucrări minimale și cât mai reversibile, conform principiilor generale de intervenție asupra patrimoniului construit promovate pe plan internațional.

Punerea în siguranță și demararea procedurii de clasare a clădirii fostului Spital din Filipeștii de Târg crează premisele favorabile pentru obținerea de fonduri pentru restaurarea clădirii și conversia funcțională într-un spațiu de interes public, atât pentru comunitate, cât și pentru turiști. Această direcție se încadrează în pilonul 4 al sustenabilității (după economic, social și mediu) – cultura, puternic promovată pe plan international. Mai mult, Filipeștii de Târg este una dintre localităţile integrate pe „Drumul Voievozilor” și „Drumul Cantacuzinilor” (trasee turistice cu caracter cultural și istoric), precum și pe „Drumul Vinului” (traseu turistic legat de producția viticolă).

Pe termen lung, proiectul va aduce beneficii prin:
➡ Creșterea (calității) spațiului public la nivelul comunității locale
➡ Creșterea economică prin promovarea turistică a localității
➡ Crearea unor locuri de muncă în cadrul viitoarei funcțiuni
➡ Îmbunătățirea serviciilor oferite comunității locale și turiștilor

„Numele proiectului face referire la ciclicitatea procesului de transmitere a patrimoniului: cei care primesc (moștenesc) un bun au datoria de a-l îngriji pentru a-l da mai departe (a-l dărui) generațiilor viitoare în bune condiții. Moștenirea continuă nu poate fi asigurată decât printr-o dăruire continuă. Orice întrerupere în acest proces poate duce la pierderea iremediabilă a bunului de patrimoniu. De asemenea, voluntariatul pe care se bazează proiectul  este un dar pe care cei implicați îl fac comunității și generațiilor viitoare, prin contribuția lor dezinteresată la salvarea clădirilor de patrimoniu”, a declarat Eugen Vaida, arhitect și inițiator proiectul „Ambulanța pentru Monumente

Un interviu detaliat cu Eugen Vaida este disponibil aici.


Asociația Monumentum s-a înființat în anul 2012 și derulează mai multe programe și proiecte în domeniul patrimoniului construit, care integrează prin definiție componente din domeniile mai largi ale dezvoltării durabile și educației. Printre proiectele asociației se numără construirea țiglăriei tradiționale din Apoș”, „Ambulanța pentru Monumente”, Proiectul integrat DAIA (restaurarea mai multor case tradiționale din localitatea Daia, jud. Mureș).

Între principalele obiective ale Asociației se numără: salvgardarea arhitecturii tradiționale, formarea profesională în domeniul patrimoniului construit, angajarea comunităților locale în prezervarea patrimoniului, recuperarea patrimoniului imaterial și creșterea filantropiei în România.