Educație pentru un viitor altfel-Fundația Terre des hommes Romania

/ /
Educație pentru un viitor altfel-Fundația Terre des hommes Romania

2024 Susține un ONG

Proiect propus de Cristina Toma, Senior Digital User Experience Researcher

Cu responsabilitate și metode aplicate, proiectul își propune să dezvolte abilitățile educaționale, profesionale și sociale ale copiilor și tinerilor aflați în detenție sau în perioada petrecută sub probațiune. Sesiunile de mentorat la care vor participa cei 120 de beneficiari au ca scop reabilitarea cu succes și sporirea gradului de reintegrare în societate după eliberare, prin educație vocatională.

“Cel mai mic act de bunătate valorează mai mult decât cea mai mare intenție.”  spunea Oscar Wilde, iar aceste cuvinte ne motivează acum să contribuim la schimbarea unor destine care s-au rătăcit pe căi greșite.

Cristina Toma-Senior Digital User Experience Researcher @Orange Romania.


Fundația Terre des hommes Romania este activă în România încă din 1992, pentru a contribui la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului și la reforma asistenței sociale. Terre des Hommes se concentrează pe educație, oferind copiilor și adulților cunoștințele necesare pentru a construi un viitor mai durabil prin educație relevantă, gratuită și de calitate. Promovează drepturile copiilor la educație, sănătate, joacă, viață de familie, un standard de viață sigur și protecție împotriva abuzului și a vătămării.