EROI pentru copiii noștri-Fundația Leul Albastru

/ /
EROI pentru copiii noștri-Fundația Leul Albastru

2024 Susține un ONG

Proiect propus de Mihai Mărgăritescu, Business Sales Development Manager

Acest demers urmărește dezvoltarea unui mediu sigur și responsabil în comunități prin învățarea tehnicilor de prim ajutor pediatric ce pot contribui semnificativ la salvarea de vieți omenești. Pe lângă cele 10 cursuri de prim-ajutor pentru părinți și profesori și 4 ateliere educative pentru copii, se vor monta și 2 defibrilatoare automate externe la Gradinița cu Program Prelungit "Scufița Roșie", Geamăna, și unul la Centrul de Zi "Leul Albastru".

Nimeni nu poate face totul, dar fiecare poate face ceva. Cu orice gest de bine putem genera schimbare și putem face diferența, astfel încât, cred că fiecare ar trebui măcar să încerce.

Mihai Mărgăritescu-Business Sales Development Manager @Orange Romania


Fundația Leul Albastru a fost înființată în anul 2011, având drept scop sprijinirea grupurilor vulnerabile prin oferirea gratuită de servicii sociale, educaționale și îndrumare medicală în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora. Fundația Leul Albastru susține optimizarea, promovarea și stimularea învățării pe tot parcursul vieții, realizând activități de interes general și comunitar, cu scopul continuării studiilor, a prevenirii abandonului școlar și a reducerii părăsirii timpurii a școlii.